Nastąpiła aktualizacja Portalu Biznesbezprzerwy.pl
Prosimy o przeładowanie strony w celu prawidłowego załadowania serwisu
Przeładuj stronę
Platforma wspierania bezpieczeństwa
i budowania odporności przedsiębiorstw

Platforma wspierania bezpieczeństwa i budowania odporności przedsiębiorstw

 

Problemy biznesowe, jakie dotykają przedsiębiorstwa w XXI wieku, mogą przybierać postać znacznie bardziej skomplikowaną, niż miało to miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Z uwagi na globalizację i powszechność zaawansowanych technologii w codziennym życiu firm, identyfikacja źródeł występowania niektórych zaburzeń i kryzysów jest dodatkowo utrudniona, a właściwe rozpoznanie sygnałów wieszczących problemy nastręcza kłopotów nawet doświadczonym biznesmenom.

Umiejętność przetrwania w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu wymaga wysokich umiejętności adaptacyjnych, które z kolei uwarunkowane są poziomem i zakresem wiedzy właścicieli i menedżerów o otaczającym ich świecie.

Kluczem do osiągnięcia równowagi i zdolności do szybkiego reagowania na dynamiczne i turbulentne wydarzenia rynkowe jest interdyscyplinarna wiedza i dostęp do właściwych, pewnych i aktualnych źródeł informacji.

Biznesbezprzerwy.pl to portal internetowy, którego zadaniem jest zbieranie, filtrowanie, a następnie łączenie istotnych informacji z rozmaitych źródeł i przekazywanie ich dalej odbiorcom chcącym wykorzystać je zarówno w celu budowania swoich zdolności do przetrwania kryzysów i nagłych incydentów, jak i do tworzenia swoich przewag konkurencyjnych.

  

Użytkownikami Portalu są głównie:

  • Początkujący przedsiębiorca lub menedżer* – dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi Portalu uświadomi sobie, jak wiele wyzwań czeka na niego w przyszłości, przed jakimi ryzykami i szansami będzie stawał, prowadząc swoją działalność, jaką odpowiedzialność wziął na swoje barki, jaką wiedzę powinien zdobyć, aby sprostać wyzwaniom rynkowym, technologicznym, finansowym czy organizacyjnym i gdzie szukać porady i pomocy, kiedy będzie to konieczne.
  • Przedsiębiorca lub menedżer w sytuacji kryzysowej – dzięki szerokiemu zakresowi informacji będzie mógł zdiagnozować problemy własnej organizacji i podjąć działania naprawcze. W sytuacjach trudnych Portal wskaże mu doradców, poleci specjalistyczne szkolenia lub zasugeruje spotkanie ze specjalistą ds. rozwiązywania zdiagnozowanych problemów. Użytkownik i Portal będą walczyć wspólnie o zachowanie ciągłości działania firmy.
  • Przedsiębiorca odnoszący sukcesy – dzięki pełnemu przekrojowi informacji dostępnych na Portalu dowie się przede wszystkim, jak rozwijać umiejętności własne i swoich pracowników w taki sposób, aby budować ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Otrzyma także informacje o narzędziach bezpieczeństwa mogących uchronić go przed konsekwencjami własnych błędów, przypadkowych potknięć, działań konkurencji, aktów sabotażu czy wypadków losowych i zdarzeń na pozór przypadkowych. Po lekturze wybranych materiałów zgromadzonych we wszystkich 3 sekcjach serwisu będzie bardziej świadomie podejmował decyzje, analizował otoczenie, wyciągał wnioski i wykorzystywał pojawiające się możliwości.
  • Student, przyszły przedsiębiorca, pasjonat biznesu – znajdzie wiedzę i zdobędzie umiejętności, które nie są dostępne na wykładach i ćwiczeniach, w zwykłym toku nauczania. Wartość informacyjna gromadzona na naszym Portalu to zestawienie wiedzy teoretycznej i praktyki z całego spektrum informacji niezbędnych do podejmowania decyzji gospodarczych. To początek drogi do wielkiego biznesu.
  • Każdy – kto chce lepiej poznać mechanizmy działania przedsiębiorstw, zależności między tworzącymi je elementami, a przede wszystkim narzędzia i techniki zabezpieczania organizacji przed sytuacjami zagrażającymi jej przetrwaniu.

 

* przedsiębiorca, menedżer – kobieta lub mężczyzna