Nastąpiła aktualizacja Portalu Biznesbezprzerwy.pl
Prosimy o przeładowanie strony w celu prawidłowego załadowania serwisu
Przeładuj stronę
Platforma wspierania bezpieczeństwa
i budowania odporności przedsiębiorstw

Portal Biznesbezprzerwy.pl (Businessnonstop.eu) to nowoczesne i dynamiczne medium, znacznie różniące się od serwisów internetowych o tematyce biznesowej dostępnych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wyróżnia go nietypowa konstrukcja (3 zintegrowane ze sobą bloki funkcjonalne ‒ Baza Wiedzy, Strefa Szkoleń i Doradztwa, Centrum Analiz), szata graficzna oraz mechanizmy nawigacji. Dla Twórców Portalu najważniejsze jest to, że Użytkownicy mogą jednocześnie korzystać z serwisu i brać czynny udział w tworzeniu jego zawartości oraz wartości dla innych Użytkowników: poprzez publikowanie własnych artykułów, szkoleń (otwartych i zamkniętych), narzędzi oraz wydawanie opinii, komentowanie i ocenę ich przydatności.

 

Portal powstał, aby wspierać ciągłość i zrównoważony rozwój działalności różnego rodzaju organizacji poprzez wzbogacanie wiedzy ich właścicieli, menedżerów, pracowników liniowych, przyszłych i początkujących przedsiębiorców, a także studentów. To przede wszystkim miejsce, w którym można znaleźć wyspecjalizowane informacje i materiały edukacyjne w najważniejszych dziedzinach bezpieczeństwa życia i działalności człowieka. Wybór tematyki poruszanej na stronach trzech sekcji Portalu wynika z głębokich analiz potrzeb praktyków biznesu uznających budowanie odporności organizacyjnej (resilience) za kluczowe zadanie wszystkich osób zaangażowanych w proces gospodarczy.

 

Niezależnie od lokalizacji firmy czy organizacji non profit, profilu jej działalności, branży czy aktualnego otoczenia lub roli i rodzaju interesariuszy, z którymi się styka ‒ każda organizacja musi aktywnie zaangażować się w zarządzanie swoim bezpieczeństwem. Naszą rolą jest pomaganie w realizacji tego zadania.

Portal tworzony jest przez specjalistów na co dzień zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem biznesu w różnych jego aspektach, połączonych umownie w dziesięć zidentyfikowanych obszarów działalności biznesowej, stanowiących jednocześnie podstawę merytoryczną Portalu. Dzięki temu odbiorcy otrzymują rzetelne i praktyczne informacje, podane w przystępnej formie. Twórcy serwisu to praktycy biznesu z wieloletnim doświadczeniem, wykładowcy wyższych uczelni krajowych i tych o zasięgu międzynarodowym, doradcy i konsultanci znanych firm, specjaliści w swoich dziedzinach wywodzący się z różnych branż i stron świata.

Do grona Twórców Portalu należą także jego Użytkownicy ‒ autorzy, wydawcy, trenerzy, twórcy oprogramowania ‒ dostawcy produktów i usług dostępnych na stronach Portalu. To dzięki nam i Wam wszystkim powstaje w Internecie miejsce, którego głównym celem jest propagowanie informacji oraz narzędzi służących bezpieczeństwu i pomocy w sytuacjach kryzysowych lub wymagających trudnych decyzji.

Dzięki doświadczeniu i pasji każdego z nas tworzymy mieszankę kreatywności, fachowego podejścia do potrzeb oraz perfekcji, tak ważnej dla profesjonalistów w biznesie.

 


 

Podziękowania

 

Portal w pierwszej odsłonie powstał w 2015 roku i od tamtego czasu przechodzi przez różne etapy ewolucji. Dodawane są nowe funkcje, a stare nabierają nowego, ciekawego i bardziej użytecznego kształtu. We wrześniu 2018 roku Portal zyskał nową szatę graficzną, wiele nowoczesnych narzędzi, rozszerzeniu uległ zakres merytoryczny serwisu, a jego funkcjonowanie wspiera teraz znacznie szersze grono specjalistów. W tworzenie wartości merytorycznej i rozwój grona współpracowników zaangażował się Instytut Bezpieczeństwa RESCON.

Pragnę podziękować wszystkim współtwórcom portalu – zespołowi pracującemu przy jego budowie, osobom wspierającym jego rozwój i ewolucję oraz wszystkim Przyjaciołom, którzy kibicują sukcesowi tego projektu. Dziękuję także wszystkim zaangażowanym w projekt dostawcom usług – specjalistom i entuzjastom idei propagowania teorii i praktyki bezpieczeństwa biznesu.

Dziękuję, że możemy pracować razem dla dobra Innych.

 

Pomysłodawca Projektu

Grzegorz Ćwiek