Nastąpiła aktualizacja Portalu Biznesbezprzerwy.pl
Prosimy o przeładowanie strony w celu prawidłowego załadowania serwisu
Przeładuj stronę
Platforma wspierania bezpieczeństwa
i budowania odporności przedsiębiorstw

 

Strefa Szkoleń i Doradztwa

Platforma szkoleniowa to jeden trzech działów Portalu, którego zadaniem jest propagacja szkoleń, kursów, konferencji, a także usług doradczych i innych specjalistycznych usług wspierających działalność przedsiębiorstw. W Strefie Szkoleń i Doradztwa znajdują się materiały ściśle powiązane ze wszystkimi obszarami działalności serwisu i pozostałymi dwoma działami – Centrum Analiz oraz Bazą Wiedzy.

Wyjątkową cechą SSiD jest możliwość bezpośredniej edycji zawartości treści przez Użytkowników, będących dostawcami usług, tj. przedsiębiorstwami lub specjalistami - freelancerami, oferującymi usługi wspierające działalność Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

SSiD to doskonałe miejsce do promowania usług oraz przeprowadzania szkoleń online, promocji kursów stacjonarnych w dowolnym miejscu i czasie, a także przeprowadzania egzaminów, wydawania certyfikatów itp.

 

Funkcjonalność serwisu dla uczestników szkoleń

W Strefie Szkoleń i Doradztwa użytkownicy znajdą:

 • Szkolenia i kursy online, w postaci materiałów e-learningowych
 • Prezentacje, opisy i zaproszenia na szkolenia, kursy czy konferencje stacjonarne
 • Materiały szkoleniowe do pobrania (szkolenia offline)
 • Prezentacje firm doradczych, usługowych, specjalistycznych

W ramach odbywanych szkoleń, Użytkownik może uzyskać dostęp do takich usług jak:

 • Egzaminy online do kursów prowadzonych w różnych trybach
 • Samodzielny wydruk certyfikatów / zaświadczeń w ramach odbytych i ukończonych programów edukacyjnych
 • Personalizowane konto, na którym gromadzone są materiały szkoleniowe, statystyki z odbytych kursów oraz oferty promocyjne

Użytkownik poszukujący szkolenia lub usługi w danej dziedzinie wiedzy może wyszukiwać odpowiadające mu treści bezpośrednio, korzystając z filtra wyszukiwania treści na stronie głównej lub poprzez treści powiązane, podczas korzystania z Bazy Wiedzy czy Centrum Analiz.

Zarejestrowani Użytkownicy np. biznesowi mogą (po uzyskaniu raportu lub wyniku analizy) otrzymać sugestię co do dalszego postępowania w ramach np. sugerowanych działań naprawczych firmy, polegającą na odbyciu szkolenia w danej dziedzinie lub kontakcie z polecanym doradcą lub specjalistą (np. w zakresie finansowania działalności lub komunikacji kryzysowej).


 

Funkcjonalność serwisu dla dostawców usług
(szkoleń, usług doradczych itp.)

Strefa Szkoleń i Doradztwa daje ogromne możliwości dotarcia do konkretnej grupy odbiorców firmom szkoleniowym, doradcom osobistym, trenerom oraz innym specjalistom prowadzącym profesjonalną działalność edukacyjną w każdym z obszarów zainteresowania Portalu.

Mechanizm poszukiwania i sugerowania właściwej treści, którym posługują się użytkownicy serwisu poszukujący odpowiednich informacji, stanowi doskonałe narzędzie łączenia potrzeb edukacyjnych z konkretnymi ofertami.

Dostawcy usług szkoleniowych, po zarejestrowaniu się w serwisie i wniesieniu odpowiednich opłat (wybór odpowiedniego pakietu dostępowego) mogą otrzymać dostęp do następujących funkcji serwisu:

 • Założenie spersonalizowanej strony usługodawcy
 • Prezentacja firmy, referencji
 • Prezentacja kadry trenerskiej, doradczej
 • Prezentacja programu szkoleniowego i harmonogramu zajęć
 • Powiązanie tematyki szkolenia z innymi materiałami w CA oraz BW
 • Publikacja kompletnych szkoleń w trzech różnych wersjach:
  • Online (e-learning)
  • Offline (materiały do pobrania)
  • Stacjonarna (zaproszenia i materiały informacyjne)
 • Tworzenie i zarządzanie egzaminami
  • Egzaminy online: cząstkowe - przypisywane do poszczególnych materiałów wideo i końcowe
  • Możliwość ograniczenia terminu dostępności egzaminu do konkretnego dnia i godziny
  • Automatyczne sprawdzanie egzaminów i udostępnianie certyfikatów
 • Interakcja z uczestnikami szkoleń i administracja
 • Prowadzenie korespondencji i wysyłanie komunikatów, zapowiedzi
 • Tworzenie i przeprowadzanie ankiet (np. oceny wykładowcy itd.)
 • Przekierowanie na własne strony lub do innych serwisów partnerskich
 • Panel administracyjny wraz z danymi statystycznymi, powiadomieniami systemowymi i przydatnymi narzędziami