Nastąpiła aktualizacja Portalu Biznesbezprzerwy.pl
Prosimy o przeładowanie strony w celu prawidłowego załadowania serwisu
Przeładuj stronę
Platforma wspierania bezpieczeństwa
i budowania odporności przedsiębiorstw

 

Centrum Analiz

Centrum Analiz to dostępna online baza informacji i narzędzi analityczno-diagnostycznych, wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem biznesu. Poprzez CA Użytkownicy otrzymują dostęp do polecanych narzędzi analizy danych ilościowych, jak i jakościowych, przetwarzanych w sposób automatyczny, jak i przeznaczonych do samodzielnego stosowania i interpretacji wyników.

Dzięki CA, Użytkownicy mają możliwość znalezienia odpowiednich narzędzi i dokonania analizy przedsiębiorstwa lub porównania swoich wyników z innymi (benchmarking, raporty itd.) w każdym z 10 obszarów wiedzy portalu. Programy badawcze, raporty uznanych konsultantów, firm doradczych, własne ankiety personalizowane oraz anonimowe stanowią doskonałe źródło wiedzy o przedsiębiorstwie i jego otoczeniu biznesowym.

W miarę rozwoju serwisu, przybywać będzie narzędzi i uwag praktycznych do ich stosowania. Zadaniem narzędzi gromadzonych w CA jest dokonanie interdyscyplinarnej analizy i uporządkowania wiedzy w wielu obszarach działalności firmy, takich jak:

 • ocena ryzyka
 • przesłanki nieciągłości procesów (krytycznych)
 • potrzeby kapitałowe
 • wykorzystanie środków finansowych
 • procesy kluczowe
 • elementy organizacji wewnętrznej
 • elementy audytu personalnego
 • problemy działalności rynkowej
 • strategia działalności
 • otoczenie konkurencyjne
 • gotowość do zmian
 • stan infrastruktury technicznej (wyposażenie)
 • bezpieczeństwo informacji
 • sytuacja prawna


 

Rodzaje analiz i aplikacji

Użytkownik ma możliwość:

 

 • Wzięcia udziału w badaniach sugerowanych przez Portal. Wypełnienie ankiety badawczej może być niezbędne do prawidłowej oceny dalszych potrzeb analitycznych Użytkownika, a także z punktu widzenia doboru innych narzędzi personalizowanych i treści serwisu (treści polecane)
 • Wzięcia udziału w badaniach i analizach wybranych przez siebie z puli dostępnych narzędzi płatnych i bezpłatnych
 • Wyboru narzędzi do samodzielnego użytku off-line- poza mechanizmem analitycznym portalu (pliki do pobrania i stosowania off-line
 • Zakupu narzędzi polecanych przez partnerów serwisu, dostawców oprogramowania specjalizujących się w różnego rodzaju aplikacjach i oprogramowaniu służącym wspieraniu zarządzaniu bezpieczeństwem działalności przedsiębiorstw. Zalecamy dokonywanie tak analiz jednorazowych w wybranych obszarach, jak i badań okresowych wybranych wielkości ekonomicznych, finansowych czy technicznych organizacji. Dzięki takim informacjom, użytkownik może znacznie łatwiej podejmować odpowiednie decyzje i dokonywać lepszych wyborów.

 

Korzystanie z aplikacji online dostępnych w Centrum Analiz polega na wprowadzaniu danych wymaganych przez system (sugerowanych) oraz udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania (lista wyboru lub pytania otwarte). W zamian, aplikacje dokonują przetworzenia danych, podając obliczenia lub interpretacje danych jakościowych, a także opinie, komentarze i sugestie - jeżeli wymagać́ będzie tego kontekst analizy.      

Korzystając z Centrum Analiz można dobierać kolejne zestawy narzędzi analitycznych tak, by możliwe było znalezienie jak największej ilości luk i zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju, stabilności działania, czy wręcz przetrwania przedsiębiorstwa w czasie.

Centrum analiz ma za zadanie pomóc wykryć zagrożenia, wskazać na obszary objęte kryzysem lub zasugerować gdzie powinno się szukać jego przyczyn. Tam, gdzie to możliwe, zadaniem aplikacji jest wskazanie możliwości rozwojowych, szans i produktów (treści, narzędzi), mogących wesprzeć zrównoważony rozwój firmy.

Poza czynnościami proponowanymi przez narzędzia dostępne online, Użytkownik może dokonać własnego wyboru narzędzia, z którego chce skorzystać, a następnie dokonać własnej interpretacji wyników. Zadaniem Centrum Analiz jest gromadzenie i polecanie narzędzi najbardziej przydatnych dla przedsiębiorców, tworzonych i polecanych przez praktyków.