Nastąpiła aktualizacja Portalu Biznesbezprzerwy.pl
Prosimy o przeładowanie strony w celu prawidłowego załadowania serwisu
Przeładuj stronę
Platforma wspierania bezpieczeństwa
i budowania odporności przedsiębiorstw
Filtr wyszukiwania
Szukaj w:
Filtrowanie szkoleń
Strefa Szkoleń i Doradztwa
Rodzaj szkolenia:
Kraj:
Miasto:
Termin:
od do

Brak wyników dla podanej frazy

Czy nie ma błędów we frazie?
Wpisz inne słowa kluczowe lub skorzystaj z kategorii zagadnień

Wszystkie pozycje wydawnictwa Biznesbezprzerwy.pl

3,10 €
Warunki, w jakich działają współczesne przedsiębiorstwa, są dużym wyzwaniem, m.in. z uwagi na gwałtowną zmienność otoczenia rynkowego, rosnącą konkurencję przekraczającą granice państw czy ciągłą niepewność sytuacji makroekonomicznej. Przywództwo w tak...

2,58 €
Planowa zmiana jest w dzisiejszych warunkach niezbędnym elementem rzeczywistości organizacji. Rozwój technologiczny, globalizacja, konkurencja i inne zintensyfikowane zjawiska wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstw w XXI wieku stawiają nowe wyzwania, do...

3,87 €
Kwestia wyboru agenta (-ów) zmian (change agents) jest bardzo ważnym aspektem planowania procesu zmiany w przedsiębiorstwie. Istotne jest zrozumienie roli agenta w całym procesie oraz wiedza na temat umiejętności i kompetencji, jakie się z nią wiążą. Artykuł...

3,87 €
We współczesnych turbulentnych warunkach wymuszających ciągłe dostosowania problem zmiany w organizacji jest niezwykle aktualny. Z tego względu wymaga szczególnej uwagi i pogłębionej refleksji osób za nią odpowiedzialnych. Aby skutecznie przewodzić zmianie...

3,87 €
Organizacja nieformalna jest nieodłącznym elementem każdej organizacji formalnej. Zawsze więc mamy do czynienia z nieformalnymi powiązaniami, zakulisowymi rozmowami i rozstrzygnięciami, ukrytymi wartościami, normami, znaczeniami. Ma to swoje dobre i złe...

5,17 €
Złożoność oraz coraz większa problematyczność otoczenia przedsiębiorstwa utrudniają proces podejmowania decyzji. Decydowanie grupowe jest metodą w wielu przypadkach niezwykle skuteczną i wychodzącą naprzeciw wyzwaniom otoczenia. W artykule prezentowane są...

2,58 €
W procesie rozwiązywania problemów liczy się zarówno postępowanie twórcze, jak i rutyna rozumiana jako kierowanie się doświadczeniem i fachowością. Jest to pojęcie różne od schematyzmu, który jest związany z działaniem bezmyślnym, po linii najmniejszego...

2,58 €
Problem bezpieczeństwa staje się coraz bardziej aktualny. Wszyscy musimy się z nim mierzyć w wielu rozmaitych kontekstach. Ilość i skala występujących zagrożeń są ogromne, a ich lista jest i nadal będzie otwarta. Czy rzeczywiście realne bezpieczeństwo kurczy...

3,87 €
Kapitał społeczny we współczesnym świecie zyskuje coraz większą wagę, detronizując kapitał rzeczowy. Znaczenie więzi jest analizowane przez badaczy i teoretyków nauk społecznych i ekonomicznych pod wieloma względami i z wielu różnych perspektyw. Artykuł...

3,87 €
Zaufanie jest ważnym elementem życia społecznego, politycznego i ekonomicznego. Stanowi warunek wstępny kontaktów międzyludzkich zarówno tych osobistych, jak i biznesowych. W zarządzaniu przedsiębiorstwem nabiera szczególnego znaczenia w społeczeństwie ryzyka...

2,58 €
Budowanie odporności przedsiębiorstw powinno być ważną kwestią dla wszystkich podmiotów gospodarczych działających w dzisiejszym turbulentnym otoczeniu. Takie zagadnienia jak zarządzanie ryzykiem czy zarządzanie ciągłością działania to modne i szeroko...

2,58 €
Bycie dobrym mówcą kryzysowym to coś więcej niż pewność siebie, odpowiedni ton głosu czy właściwy język ciała. Efektywne komunikowanie się z ludźmi w sytuacjach problemowych wymaga specyficznego instrumentarium. Co powinien wiedzieć na ten temat profesjonalny...

3,87 €
Jak właściwie przekazywać i odbierać informacje zwrotne, nie tylko w pracy, ale też poza nią? Jak odbierać od innych informacje zwrotne w sposób najbardziej konstruktywny? Artykuł omawia zagadnienie informacji zwrotnych i rolę, jaką pełnią w kontaktach...

2,58 €
Artykuł traktuje o wadze planowania sukcesji i sposobach na jej efektywne przeprowadzenie.

5,17 €
Artykuł omawia podstawowe definicje dotyczące polityki personalnej i jej modeli oraz wskazuje sens prowadzenia spójnej i przemyślanej polityki personalnej dla przynoszącego sukcesy przedsiębiorstwa.

2,58 €
Przywództwo kryzysowe jest specyficznym typem sprawowania władzy i aby dobrze radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi, nie wystarczy być dobrym przywódcą w tradycyjnym sensie. Jakie kluczowe kompetencje pozwolą na poradzenie sobie ze specyficznymi wyzwaniami...

2,07 €
Artykuł odnosi się do problemu zagrożeń outsourcingu, ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu usług informatycznych. Wskazuje kiedy może być on niebezpieczny dla innowacyjności i co jeszcze ważnego mogą stracić firmy decydujące się na takie przedsięwzięcie.

3,87 €
Artykuł wskazuje, jak można krok po kroku zbudować w każdym przedsiębiorstwie emocjonalną odporność jego pracowników na nagłe, niespodziewane i trudne wyzwania, z którymi wcześniej czy później będą musieli się zmierzyć.

3,87 €
Artykuł wskazuje, jak przeciwdziałać konsekwencjom wzmożonego nakładu pracy, którego wymagają m.in. sytuacje kryzysowe.

3,87 €
Jak skutecznie zmierzyć efekty pracy? Dlaczego jest to ważne? Czy Zrównoważoną Kartę Wyników można wdrożyć w każdym przedsiębiorstwie? Artykuł dostarcza odpowiedzi na te i inne ważne pytania dotyczące pomiaru efektywności i dzięki temu umożliwia przygotowanie...

2,58 €
W utrzymaniu ciągłości działania podczas kryzysu bardzo ważną rolę pełnią zasoby ludzkie. Jak dbać o potrzeby pracowników w tym specyficznym dla przedsiębiorstwa okresie, aby móc w pełni wykorzystać ich potencjał?

2,32 €
Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych różni się od radzenia sobie w normalnych biznesowych warunkach, stąd wymaga specyficznych kompetencji. Efekt zaskoczenia, poważne zakłócenia normalnego przebiegu pracy, brak informacji, utrata panowania nad sytuacją...

3,10 €
Małe i średnie przedsiębiorstwa mają swoją specyfikę, która wpływa na to, jakie zagrożenia mogą być szczególnie dotkliwe i w jaki sposób sobie z nimi radzić. Artykuł prezentuje rodzaje kryzysów oraz sposoby radzenia sobie z nimi, ze szczególnym uwzględnieniem...

3,87 €
Artykuł odnosi się do problemu radzenia sobie z destrukcyjnymi emocjami w miejscu pracy, pokazuje czym grozi ignorowanie problemu emocji w miejscu pracy, jak zidentyfikować wśród pracowników emocje destrukcyjne oraz jak sobie radzić z najcięższymi przypadkami.

3,87 €
Artykuł odnosi się do problemu bezpieczeństwa zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Wskazuje jego znaczenie oraz elementy, które go budują, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniego wypełniania procedur kadrowych. Głównym celem artykułu jest...

2,58 €
Tekst pozwala lepiej zrozumieć pojęcie ryzyka i jego umiejscowienie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Przedstawia podstawowe założenia i istotę radzenia sobie z niepewnością, a także odpowiada na pytanie o możliwość przewidywania przyszłych wydarzeń.

3,87 €
Kreatywność jest podstawą innowacji, a te – konkurencyjności przedsiębiorstw. Przydaje się również podczas sytuacji nietypowych, jest bowiem nieocenionym sposobem radzenia sobie z niepewnością i złożonością otoczenia. Dlatego pobudzanie kreatywności u...

3,87 €
Jaka jest istota dwóch japońskich filozofii zarządzania: kaizen i ringiseido? Dlaczego stają się one coraz bardziej popularne i czy rzeczywiście można je z sukcesem przeszczepić do polskich przedsiębiorstw w obecnie stawianych przez rynek warunkach? Artykuł...

3,87 €
Dobre decyzje wymagają pełnej informacji, wnikliwej analizy i oceny, wiedzy o wszystkich możliwych skutkach dostępnych opcji działania. Racjonalny model podejmowania decyzji zakłada dokładnie taki sposób decydowania. W dzisiejszym złożonym świecie szybkich...

3,87 €
Planowanie zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach pozwala efektywnie wykorzystać kluczowy w budowaniu przewagi konkurencyjnej potencjał ludzki oraz zapobiec zagrożeniom ciągłości pracy, które mogą okazać się destrukcyjne. Na co zwrócić szczególną...

W zarządzaniu przedsiębiorstwem trudno jest uniknąć błędów decyzyjnych. Niepełna informacja, niemożność przewidywania skutków, a także ograniczenia wynikające z własnych braków w praktycznych umiejętnościach sprawiają, że niebezpieczeństwo kosztownych...

3,87 €
Każdy łańcuch dostaw jest inny – składa się z różnych podmiotów i działa w swoisty sposób. Implikuje to specyficzny wachlarz możliwych zakłóceń jego funkcjonowania. Artykuł przedstawia specyfikę zakłóceń w wybranych typach łańcuchów dostaw.

3,87 €
Zakłócenia łańcucha dostaw to problem coraz mocniej absorbujący uwagę zarządzających przedsiębiorstwami, również w Polsce. Odporność to jedna z najbardziej pożądanych współcześnie charakterystyk łańcucha dostaw. Czy polskie przedsiębiorstwa budują ją w...

2,58 €
Organizacja zespołowa w dzisiejszym świecie szybkich zmian wprowadza ważną elastyczność. Zarówno całkowite opieranie działalności na pracy zespołowej, jak i wykorzystywanie zespołów do doraźnych celów przynosi konkretne korzyści. Przewaga zespołu polega na...

3,87 €
Celem artykułu jest przegląd wybranych sposobów i narzędzi, które mogą pomóc przedsiębiorstwom powiązanym w sieci w budowaniu odporności łańcucha dostaw.

5,17 €
Zarządzanie wiedzą jest niezbędnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem XXI w. z uwagi na fakt, że wiedza i informacja stanowią niezwykle cenny zasób o wciąż rosnącym znaczeniu. Warunkiem czerpania korzyści z posiadania informacji jest jednak właściwy...

3,87 €
Tekst pozwala lepiej zrozumieć pojęcie rezyliencji (odporności) łańcucha dostaw i jej wagę w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw. Wskazanie istoty problemu daje cenne wskazówki do tego, aby zbudować, wzmocnić i utrzymać odporność każdego łańcucha...

5,17 €
Bezpieczeństwo jest kategorią subiektywną. Artykuł pokazuje, jak bardzo jest ono zależne od, zdawać by się mogło – mało istotnych elementów.

3,87 €
W jaki sposób kapitał społeczny wpływa na funkcjonowanie łańcucha dostaw? Jaki ma związek z odpornością? Czy rzeczywiście jest to wpływ zawsze jednoznacznie pozytywny? Artykuł podkreśla pozytywny wpływ poszczególnych wymiarów kapitału społecznego, a także...

3,87 €
Zielony łańcuch dostaw, czyli proekologiczne nastawienie zarówno samej organizacji, jak i wszystkich jej interesariuszy, to swoisty trend, ale i coraz bardziej konieczność wynikająca z istnienia różnego rodzaju wymogów. Niniejszy tekst pokazuje, w jaki sposób...

3,87 €
Małe i średnie przedsiębiorstwa powiązane z reguły w łańcuchy dostaw o skali lokalnej są równie narażone na zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania co przedsiębiorstwa duże skupione w globalnych sieciach. Nie jest to jednak fakt powszechnie uświadamiany....

2,58 €
Zagrożenie upadłością występuje w każdej fazie funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale znajomość specyfiki poszczególnych faz pozwala odpowiednio reagować na pojawiające się symptomy niepożądanych zmian i sprawnie prowadzić biznes nawet przez setki lat. Co...

3,87 €
Małe i średnie przedsiębiorstwa w swoim rozwoju muszą zmagać się z wieloma ograniczeniami. Bariery otoczenia zewnętrznego należą do ważnych czynników utrudniających funkcjonowanie, zwłaszcza mniejszych podmiotów. Co to za bariery i jakie mają znaczenie w...

3,87 €
Małe przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu dysponują ograniczonymi możliwościami i, pomimo swoich mocnych stron, również ograniczonym potencjałem, aby się z nim mierzyć. Artykuł koncentruje uwagę zwłaszcza na barierach zewnętrznych restrukturyzacji naprawczej i...

3,87 €
Artykuł odnosi się do problematycznego związku łączącego ryzyko i naukę, śledzi zmiany we wzajemnych relacjach między nimi oraz wskazuje sposoby na należyte zastosowanie nauki w radzeniu sobie z ryzykiem. Ryzyko dotyczy niemalże wszystkich aspektów życia...

3,10 €
Artykuł prezentuje praktyczne wskazówki dobrej komunikacji podczas procesu zmiany. Podpowiada, na co zwracać uwagę w poszczególnych etapach procesu, aby nie popełniać błędów mogących przynieść trudno odwracalne skutki nie tylko dla bieżącego procesu zmiany...

3,87 €
Identyfikacja ryzyka jest pierwszym i niezwykle ważnym krokiem w analizie ryzyka. Artykuł przedstawia najpopularniejsze metody pozwalające na znajdowanie szans i zagrożeń w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Niepełna lub niepoprawnie wykonana identyfikacja...

2,58 €
Podejmowanie decyzji obarczonych ryzykiem to złożony proces wymagający interdyscyplinarnego podejścia. Artykuł omawia zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami podejmowania decyzji obarczonych ryzykiem. W doskonaleniu kompetencji decyzyjnej warto...

3,10 €
Jak zarządzać konfliktem w przedsiębiorstwie, aby stał się konstruktywnym elementem relacji i nie wpływał destrukcyjnie na działanie zespołu i całej firmy? Artykuł omawia najważniejsze aspekty konfliktu w przedsiębiorstwie oraz wskazuje podstawowe...

2,58 €
Artykuł omawia problem upadłości polskich przedsiębiorstw z branżowego punktu widzenia poprzez zestawienie dostępnych danych na temat liczby postępowań upadłościowych oraz szacunków odnośnie stopnia zagrożenia upadłością. Jest to punkt wyjścia do wskazania...

3,87 €
Czy można zredukować lub wyeliminować negatywny wpływ stresu na własne decyzje i działania? Czy możliwe jest zarządzanie stresem? Podejmowanie decyzji w dzisiejszych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw pod wieloma względami jest procesem stresogennym....

3,10 €
Jak zbudować przewagę konkurencyjną małego i średniego przedsiębiorstwa, bazując na kapitale intelektualnym? Dlaczego koncentracja właśnie na tym kapitale jest dzisiaj tak ważna? Artykuł prezentuje szereg cennych wskazówek budowania przewagi konkurencyjnej w...

3,87 €
Rola przywódcy wymaga ciągłego procesu doskonalenia, ale tylko odpowiednio zaplanowany i wdrożony proces rozwojowy może przynieść oczekiwane rezultaty. Na co zwrócić uwagę podczas planowania rozwoju kompetencji? Jak mądrze korzystać z dostępnych na rynku...

2,58 €
Przekazywanie zadań, funkcji czy procesów na zewnątrz i korzystanie z różnego rodzaju usług zewnętrznych partnerów może być szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw. Co zrobić, aby rzeczywiście tak się stało? Jak uniknąć groźnych niebezpieczeństw? Artykuł...

3,10 €
Współczesne rozumienie pojęcia „pracownik wiedzy” różni się od jego pierwotnego wymiaru. Dzisiaj jest to kategoria zdecydowanie szersza o wciąż rosnącym znaczeniu dla sukcesu przedsiębiorstwa. Jak w pełni wykorzystać potencjał pracownika wiedzy, by ten sukces...

5,17 €
Dlaczego wypełnianie funkcji personalnej jest szczególnie istotne w małych i średnich przedsiębiorstwach? Jak w sposób profesjonalny podjąć się tego wyzwania? Artykuł omawia zadania i role działu personalnego, z uwzględnieniem specyfiki sektora MŚP oraz...

3,10 €
Problem wypalenia zawodowego od II poł. XX w. uległ istotnym przeobrażeniom, jeśli chodzi o skalę zjawiska, jego charakter i zakres występowania. Zrozumienie natury problemu i uświadomienie sobie jego wagi powinny być powszechne z uwagi na towarzyszące mu...

3,87 €
Bezpieczeństwo zasobów ludzkich jest niezwykle istotną kwestią dla każdego przedsiębiorstwa. Artykuł odnosi się do planowania sukcesji i innych sposobów zabezpieczenia personalnego, a także dostarcza cennych wskazówek, jak o to bezpieczeństwo dbać w skuteczny...

2,58 €
Walka z kryzysem przypomina walkę na ringu bokserskim. Artykuł prezentuje dziesięć zasad, które powinny przyświecać każdemu skutecznemu bokserowi w walce sportowej i każdemu skutecznemu menedżerowi w walce z każdym poważnym zakłóceniem w funkcjonowaniu...

2,32 €
W przygotowaniach planów kryzysowych wiele uwagi poświęca się komunikacji formalnej, a więc oficjalnym kanałom przepływu informacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Często zapomina się o tym, że równie ważna jest komunikacja nieformalna. W...

2,32 €
Chociaż zarządzanie ciągłością działania i zarządzanie zasobami ludzkimi są ze sobą ściśle powiązanymi obszarami zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, to często właściwie nie rozumie się relacji ich łączących. Z czego może wynikać takie niezrozumienie i...

2,58 €
Menedżerem do spraw zarządzania ciągłością działania powinna być osoba profesjonalnie przygotowana do trudnych okoliczności, a więc posiadająca odpowiednie kompetencje do radzenia sobie z wszelkimi problemami i wyzwaniami. Jakie to kompetencje i czy łatwo...

2,58 €
Przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw na możliwe zakłócenia w działalności nie jest wystarczające. Mimo, iż są one bardziej wrażliwe niż przedsiębiorstwa duże, to niewiele z nich posiada wdrożony plan ciągłości działania, a jeśli jest wdrożony to...

2,58 €
Kiedy uderza kryzys, bardzo dużo zależy od pierwszej reakcji. Sposób prowadzenia spotkań kryzysowych, począwszy od pierwszego, najważniejszego, porządkuje chaos, wyznacza podejście do radzenia sobie z kryzysem i pokazuje przygotowanie, co wzmacnia siły i wolę...

3,10 €
Aby sprostać wyzwaniom, jakie niesie za sobą zarządzanie ciągłością działania, a więc utrzymywanie funkcjonowania krytycznych procesów biznesowych przedsiębiorstwa, potrzebny jest rozbudowany zakres specyficznych kompetencji. Wachlarz przydatnej wiedzy i...

3,10 €
Nawet w tych przedsiębiorstwach, które mają specjalistów zajmujących się sprawami utrzymania ciągłości działania, często występuje problem uświadomienia, zarówno innym pracownikom, jak i samym zarządzającym, wagi zagadnień bezpieczeństwa. Artykuł pokazuje...

3,10 €
Kompleksowy program szkoleń i związane z nim podnoszenie świadomości pracowników to niezbędne elementy sukcesu każdego programu ciągłości działania. Dobrze przygotowany i wdrożony program może skutecznie przyczynić się do rozwoju kultury wymaganej do...

3,10 €
Artykuł zawiera zestaw pytań kontrolnych, które pozwolą sprawdzić przygotowanie przedsiębiorstwa na wyzwania związane z reprezentowaniem jej na zewnątrz w przypadku kryzysu.

3,10 €
Zarządzanie ciągłością działania (business continuity management – BCM) i zarządzanie kryzysowe (crisis management – CM) to dwa ważne i silnie powiązane ze sobą obszary zarządzania przedsiębiorstwem. Często zakres zainteresowania tych dwóch dziedzin nie jest...

3,10 €
Czy współczesny przywódca może wzorować się na wybitnych liderach z przeszłości? W jakim stopniu dzisiejsza rzeczywistość zmienia zasady gry? Czy należy odrobić lekcję historii, aby osiągnąć sukces?

3,10 €
Dobre przygotowanie do poradzenia sobie z każdym kryzysem wymaga nieustającego treningu i ćwiczeń, ale nie tylko. Jak zwiększyć skuteczność działania zespołu kryzysowego, aby był w stanie sprostać nawet najcięższym próbom? Na jakie kluczowe aspekty zwrócić...

2,58 €
Czy zwykła checklista, z której korzystamy na co dzień zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym, może być skutecznym narzędziem zarządzania kryzysowego? Czy rzeczywiście implementacja tego narzędzia jest tak prosta, jak się to wydaje na pierwszy rzut oka?

3,10 €
Podczas kryzysów strach osłabia naszą zdolność zarówno do właściwej oceny sytuacji, jak i odpowiedniej reakcji. Artykuł nie tylko wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje, ale również pokazuje, jak radzić sobie ze strachem w trudnych i niekomfortowych sytuacjach.

3,10 €
Czy warto współpracować z mediami podczas kryzysu? Jak skutecznie nawiązywać i utrzymywać relacje z dziennikarzami? Artykuł odnosi się do problemu komunikacji kryzysowej, omawia wybrane problemy, jakie mogą pojawić się na linii media–biznes podczas kryzysu, i...

3,10 €
Czy neuronauka może pomóc w zarządzaniu kryzysowym? Jakie najczęstsze błędy popełniają przywódcy kryzysowi, zmagając się z trudnymi sytuacjami, których doświadczają? Co może być przyczyną takich sytuacji i jak ich uniknąć?

3,10 €
Dlaczego w sytuacji kryzysowej popełniamy błędy decyzyjne znacznie częściej niż w normalnych warunkach? Jak wyeliminować z procesu decyzyjnego kosztowne pomyłki i zakłócenia i zwiększyć efektywność decydowania zarówno indywidualnego, jak i grupowego?

Artykuł zawiera praktyczne wskazówki pomocne przy planowaniu ewakuacji i ochronie pracowników przed możliwymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Jakie znaczenie ma dobrze przeprowadzony audyt personalny? Co zrobić, aby uniknąć kosztownych błędów w ocenie i sprawić, żeby audyt stał się skutecznym narzędziem doskonalenia zasobów ludzkich w każdym przedsiębiorstwie? Artykuł wskazuje korzyści audytu...

3,10 €
Pytanie o to, jak zmierzyć kapitał ludzki nie jest pytaniem nowym i sformułowano na nie już wiele odpowiedzi. Niestety ciągle nie są wyczerpujące, dlatego niniejszy artykuł podchodzi do tematu na nowo. Poza odpowiedziami, które pojawiły się w ostatnim czasie...

3,87 €
Zakłócenia w łańcuchach dostaw to problem coraz bardziej aktualny również wśród polskich przedsiębiorstw. Jakie potencjalne zagrożenia mogą zaburzyć funkcjonowanie łańcucha? Jakie obszary są najbardziej problematyczne? Artykuł prezentuje najnowsze rankingi...

3,36 €
Tematem artykułu jest problem demotywacji do pracy, który w przeciwieństwie do problemu motywacji jest traktowany dosyć marginalnie przez teoretyków i praktyków zarządzania. Moim celem jest wykazanie, jak dużą rolę odgrywają rozmaite bariery i ograniczenia...

3,36 €
Artykuł w sposób syntetyczny odnosi się do koncepcji zarządzania przez efekty. Prezentuje jej główne założenia w odniesieniu do zarządzania przez cele, a także z punktu widzenia nowych tendencji do zarządzania zasobami ludzkimi.

5,68 €
Współczesne uzależnienie przedsiębiorstw od interesariuszy powoduje zwiększenie ekspozycji na ryzyko. Możliwych zakłóceń jest więcej, a ich skutki rozprzestrzeniają się szybciej i są w związku z tym bardziej dotkliwe. Świadomość możliwych zakłóceń jest...

2,58 €
Straty wywołane przez zakłócenia w łańcuchach dostaw to problem aktualny i niezwykle ważny dla niemal wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących we współczesnych, usieciowionych realiach. Aby móc się bronić, należy zrozumieć dany łańcuch dostaw oraz...

2,58 €
Artykuł pokazuje na co zwrócić szczególną uwagę przy konfigurowaniu łańcucha dostaw, a więc jak dobrze wybrać partnerów do współpracy oraz jak ukształtować z nimi właściwe relacje.

2,58 €
Zagrożenie atakiem terrorystycznym w dzisiejszym świecie staje się coraz bardziej realne, a akty terrorystyczne, w sposób pośredni lub bezpośredni, uderzają także w przedsiębiorstwa i ich pracowników. Co można zrobić, aby zwiększyć bezpieczeństwo własnej...

5,17 €
Wobec zwiększonego zagrożenia terroryzmem, odczuwanego na różnych płaszczyznach ludzkiego życia, ważna jest powszechna świadomość możliwych sposobów ochrony przed jego negatywnymi skutkami i właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Artykuł wskazuje...

2,58 €
Pracownicy jako uczestnicy kryzysu w przedsiębiorstwie stanowią z różnych względów bardzo ważny element zarządzania kryzysowego. Należą do udziałowców sytuacji kryzysowej, czyli osób/grup interesu, które bezpośrednio lub pośrednio mogą przyczynić się do...

2,58 €
Wszelka działalność gospodarcza wiąże się z ryzykiem. Jest ono wpisane w funkcjonowanie każdego podmiotu gospodarczego, niezależnie od jego wielkości, formy własnościowej czy branży, w jakiej działa. Budownictwo to jednak szczególny przypadek branży...

2,58 €
Wydzielenie ze struktury macierzystej firmy pewnych obszarów (zadań, funkcji, procesów, modułów produktu itd.) i przekazanie ich do realizacji przez zewnętrzne podmioty gospodarcze to praktyka mogąca przynieść wiele korzyści obydwu stronom przedsięwzięcia....

2,58 €
W obliczu kryzysu każde przedsiębiorstwo potrzebuje kompetentnych specjalistów, którzy będą potrafili sobie poradzić z wszelkiego rodzaju zagrożeniami. Jak zbudować skuteczny zespół kryzysowy? Jakie role są kluczowe do wypełnienia w tym szczególnie trudnym...

2,58 €
Dla wielu, jeśli nie dla większości organizacji reputacja jest najcenniejszym kapitałem. To ona w dużej mierze decyduje o tym, czy klienci wobec licznej konkurencji na rynku wybiorą produkty i usługi określonej firmy i obdarzą zaufaniem akurat tę organizację...

2,58 €
Zmiana kultury organizacyjnej jest przedmiotem wielu teorii, modeli i wytycznych. W powszechnej opinii proces ten jawi się jako niezwykle złożony, wręcz utopijny, ze względu na konieczność poświęcenia mu mnóstwa uwagi i znacznych zasobów trudnych do...

5,17 €
Opis stanowisk pracy i ich wartościowanie to podstawa efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi. W małych i średnich przedsiębiorstwach te zadania są często pomijane lub nie przypisuje się im należytej uwagi. Artykuł odnosi się do problemu w sposób...

It is clearly accepted that good governance is fundamental to the successfully continuing operating of any organisation. Corporate governance has gained tremendous importance in recent years, due to the developments brought about through globalisation...

Corporate Social Responsibility (or CSR as we will call it throughout this book) is a concept which has become dominant in business reporting. Almost every corporation has a policy concerning CSR and produces a report annually detailing its activity. And of...

Corporate Social Responsibility (CSR)—also known as Corporate Conscience or Corporate Citizenship—refers to the manner in which an organisation monitors its own operations in order to ensure compliance with local laws, international norms, and ethical...

Enterprise Risk Management (ERM) is as an enterprise-wide, integrated (holistic) approach to corporate management. The aim is to increase corporate value by systematic risks responding and securing the company's goals against disruptive events. The essential...

We all know about some aspects of diversity – race, religion, gender and age are some of the common factors. The different generations on the workplace are another kind of diversity that can sometimes be more challenging than any of the others! This book...

Larry M. Waltheri inni...
In the second text in the comprehensive Accounting Cycle series, readers continue their study of accountancy by examining two important aspects: income measurement and the reporting cycle. This text follows up on the fundamentals of accounting that were laid...

Don't we all have to work under a lot more pressure nowadays than at any time in history? Expectations are higher than ever before and the need to do ”more” with ”less” is a given. Our family lives are also frantic. Add all of this together and it can cause...

This book introduces the reader to what managing change is all about. Change is the only constant so it’s important that you know how to manage and drive through change. This book covers techniques and strategies on how to manage change effectively, taking...

Computer crime is an overwhelming problem worldwide. It has brought an array of new crime activities and actors and, consequently, a series of new challenges in the fight against this new threat (Picard, 2009). Policing computer crime is a knowledge-intensive...

Strategic management is a widely studied field because it is through strategy that organizations attempt to reach their goals and out-think the competition. Thinking strategically requires research, analysis, and forethought in order to create a plan for how...

Larry M. Waltheri inni...
In any successful organization, managers must be held accountable for the results of their decisions and related execution, particularly in regards to budgeting and financial decision making.Tools for Enterprise Performance Management: Budget and Decision...

Stakeholder engagement is the process of understanding and involving stakeholders in an organisation's objectives. The emphasis of this book is on understanding stakeholders through five organisational lenses: senior leadership, the HR function, project...

This book describes, in 5 volumes, an Integrated Data Protection and Privacy Management System (DP&P System) and a methodology complemented by a set of various strategies, plans, policies, audit tools and other practical controls to guide, support and...

Cyberspace touches practically everything and everyone when many everyday communications depend on information communication technologies. This new wave of connectivity is going beyond tablets and laptops; to connected cars and buildings; TVs and game...

Workplace conflicts currently occupy the average working person an estimated time-equivalent of 12 days/year. The majority of these conflicts stem from different views about subjective matters. The very diversity that creates the conflict is an opportunity to...

This book describes how to control better and improve your Company’s Strategy and Performance with the Balanced Scorecard Framework. It does this by identifying the concept and importance of strategic controls, describing the types of strategic controls (such...

This book describes, in 5 volumes, an Integrated Data Protection and Privacy Management System (DP&P System) and a methodology complemented by a set of various strategies, plans, policies, audit tools and other practical controls to guide, support and...

This book helps to develop an understanding of stress, it’s causes, signs and symptoms, as well as the impact it can have on people personally and professionally. It also looks at how this affects businesses practically and financially and explores strategies...

Sally Watsoni inni...
A strategic resource book, which brings learning exercises, information and practical tips to busy managers. This book from the authors of ‘Voices from the Middle’ and ‘ Leading from the Middle’ provides strategic tools to build the confidence and capability...

This book is a useful guide for those who are new to HR or managing teams. The Seven Deadly Sins of Employment takes the reader through the employment life cycle from recruitment to termination of employment. It sets out the main processes and risks and...

HR departments are being asked to "be more strategic" and help contribute to the bottom-line more than ever before. What does "being strategic" mean? How can an HR department add more value to the organization? How can they get and keep a place at the...

My guiding aim in writing this book was to make it readable, down to earth and useful. It carries a conviction that managers vulnerability to stress can be lessened by them standing back from the coal face occasionally and recognising they have choices in how...

This eBook will help the reader manage discipline confidently and successfully at work. From the first sensible approach to rule making and controling, it will provide valuable insights into effective discipline.

Originally, an icebreaker was used at the start of a training course to “break the ice” between people who were out of their normal workplace environment and perhaps feeling nervous and apprehensive. Later, icebreakers were further used at any points in a...

In this collection, you’ll find around 500 quotes on the theme of Personal Effectiveness. They range from quotes by Aristotle in 300 BC and Epictetus in 100 BC to Goldie Hawn and Mariah Carey in the 20th century. You’ll be astonished at how some of the oldest...

This book differs from most other risk management books - it isn’t aimed at risk specialists, it doesn’t focus on a single, specific area, such as financial or insurance-related risk and it’s not nearly as dull! Written in an informal, no-nonsense style, it...

Six Sigma has become perhaps the defining management initiative of the past 10 years, and many books and papers describe the basic approach and the associated tools. This book picks up where they end with a clear view of the most effective way to implement...

Anne Gallowayi inni...
The Secrets of Workshop Success eBook is a must read for everyone who is considering presenting a workshop, seminar or training. The e-book covers everything you need to know about choosing a great topic, planning the run up to your workshop and presenting it...

The content of this book has become ever more relevant after the recent 2007-2009 and 2011 financial crises, one consequence of which was greatly increased scepticism among investment professionals about the received wisdom drawn from standard finance, modern...

Drawing on the scholarly writings of the late professor Richard S. Lazarus, the book presents the development of the Emotional Stress Reaction Questionnaire (ESRQ). With this tool, psychological stress can be measured in less than one minute! The first part...

Jennie Howei inni...
Windows 7 – Install to Secure – was written for the average person. Easy to understand with step by step instructions on how to install and keep secure the operating system Windows 7. This book will come in handy for the home user, a system administrator or...

Do you: Have to manage emotional and volatile staff? · Have to deal with angry customers? · Sometimes have to diffuse violent situations at work? If you can answer ‘Yes’ to any of these questions, then this book is right for you. Anger management is a key...

This book takes the whole lifecycle of a purchase from initial concept or need through all of its stages to final end of contract and places each stage in relation to the strategic and operational choices offered to managers. It emphasises the need to...

Wherever you work, it's almost certain that you'll be part of a team. The ability to work as an effective team member is something all employers look for in their staff. Whether you’re applying for your first job or for your first promotion to team leader...

If you are ready to handle the annoying and troublesome people in your life then Dealing with Difficult People is for you. You cannot afford to ignore them any longer. They cost you too much time, energy and money. Learn the 21 ‘tried and true’ tools which...

Stand out from the crowd by practising your hidden communications skills! There are numerous books on basic communication skills but this e-book looks at some which are often overlooked. Interpersonal skills are about how we get on with others. What we say...

This e-book explores how leaders can develop the high-impact inter-personal skills which will make them both more effective and more successful. Become a better leader by honing high-impact inter-personal skills such as: influencing; persuading; delegating...

The classic assertive model has transformed into a more respected personal development topic, worth its place in any leadership development library. Unlike many covering this topic, this eBook offers a more innovative and distinctive look at assertiveness by...

In “EQ Secrets” you’ll discover how to: Cultivate the #1 predictor of personal and professional success Raise your self-awareness Enhance your self-confidence and your public image Leverage your “Point of Power” Diffuse conflict quickly and...

Walter Baets i inni...
In a world where business lurches from crisis to crisis and scandal to scandal, where ordinary people see their savings wiped out through the unscrupulous and largely risk-insulated decisions of executive and managers, and where governments are compelled to...

This is the last book in a 4-volume series on project management and The Customizable and Adaptable Methodology for Managing Projects™ (CAM2P™). In this book, the author provides the readers with ideas on how to customize and adapt the model to the users’...

This book, ‘How to Improve the Performance of your Company’, provides you, the business owner, board member, company director, senior manager, auditor, other stakeholder, etc., with a useful set of practical tools to assist and support you in reviewing and...

Part I contains the management controls required (business formulation approach, methods, standards, strategies, plans, policies, procedures and performance measures) to enable you to organize and run your production, make and sell products and serve your...

Part II contains the management controls required (strategies, plans, policies, procedures, performance measures and checklists) to facilitate you to provide optimal operational support (finance, IT, etc.) to production and customer functions of your SME...

This book is not just another casual airport lounge reading self -help book. It is different from the current body of knowledge in the stress management domain. It is a sort of operating manual for life itself. The panacea for stress-moving from distress to...

This book presents a non-technical overview of the main elements of managing information security, where everyone, not just technical people, has a role to play. Modern economies are highly dependent on information systems and networks connected to...

This book (in 2 parts) is about the various types of production controls deemed necessary for organizing, managing, running and auditing an effective production process in order to produce high-quality goods and services. These production controls include all...

Francesca James i inni...
50 Shades of Digital Marketing has been put together by the producers of the Digital Marketing Show.

In modern business organizations the forces of change are constantly at work. The size, strategy, structure, and motivation of employees underline the need for a creative touch in successfully piloting their affairs. Modern technology, new ideas and new...

Lesley Sagei inni...
Is working with, and through, people important to getting results? If so, the aptitudes and skills in this book should be of value to you. It presents the fundamental mindsets and perspectives to enable you to harness the potential within yourself and others...

This book is an attempt to shed light on the communication process in the CSR context and to establish the link between the communication tools to be used and the engagement process to be developed. It provides descriptive approach on how to create...

Want to give your career a boost? Can your job performance appraisal help? It surely will not if you do not know what you want to achieve from it. You cannot just wing it and it is simply too important to be left to chance. Appraisals represent a unique...

This book debunks the perceived mysteries and complexities of creativity and problem solving. Most people challenged to describe how they do their day job, be it pilot, doctor, accountant etc. can do this as they know how they do what they do. Ask the same...

In "The Experts Teach: Recruitment and Selection", we bring together 25 articles from the top experts on recruitment. They will show you why so many organisations lose the battle for the best talent and why others succeed in attracting people who will add...

In "The Experts Teach: Stress Management", we bring together 25 articles from the top experts on stress management. They will show you why many people buckle under pressure while others thrive on it. The expert authors include Eileen McDargh, author of "Work...

Most problems occur due to inadequate planning. One item overlooked, one forgotten task, one missed deadline or one miscommunication with a supplier could spell disaster for your project. In this practical book, time management authority and entrepreneur...

Interruptions are a major productivity killer and it can be very difficult to protect yourself from them whilst maintaining a good working relationship with your colleagues and external partners, for example customers and suppliers. This eBook describes...

Having for so long been a proponent of the Western business model, the author was disturbed by the gradual failure of much of the system. In working with countries in Eastern Europe, the Middle East and the Far East, he started to recognise that there were...

Rebuilding an underperforming team can be a huge challenge. Know the four key behaviours you must demonstrate to turn your team around. It also shows you how to recognize GroupThink and Ingroup behaviour and what to do to prevent them becoming a...

This eBook will help you to understand how cash flows are generated and what factors affect them. This skill is an integral part of making financial decisions that increase a firm’s economic value or the capabilities of a non-profit organization. It...

This eBook provides a practical guide to assessing and developing the competencies of your team members using the six-step competency development cycle. This is a key management skill that not only adds value to the whole organization but also ensures the...

This eBook describes the Ansoff Matrix, a strategic planning tool that links an organization's marketing strategy with its general strategic direction. It describes the four ways that an increase in market penetration can be achieved. It also outlines the...

This eBook explains how to use key accounting ratios to help you to make informed management decisions about the financial status of other organizations. It shows how these ratios can be derived from readily available financial statements Using such ratios...

The PESTLE Analysis is a popular strategy tool used by management of both commercial and non-profit organizations. It can be used to identify the external factors that influence an organization. This eBook explains how to carry out a PESTLE Analysis and...

A self-help guide and an approach to manage and reduce occupational stress and improve the mental health of your people. The stress coping methods and techniques set forth in this book and the policy examples and action plans are based on the author's...

Organizations face an array of risks that may escalate to crises. Strategic communication regarding both potential risks and emergent crises is paramount for organizational sustainability. Risk and crisis communication is an art – not a recipe. Organizational...

„Negotiate at home and abroad” is a ‘how to’ manual for any negotiator – the beginner seeking basic frameworks, processes and tools, or the old hand wanting fresh insights into what works, how and why...because the learning never stops! The extra dimension...

All businesses have a business model, whether the organization is a for-profit or non-profit. This book introduces the reader to the concept of business models and presents the most used business model frameworks in the world today. It explains the...

Sustainable development is a field of thought, learning, research and endeavour, which has entrenched itself in the 21st century. This book is certainly very very far from being the be-all and end-all of knowledge about sustainability and sustainable...

This is the first in a series of three books with the title of Excel Solutions for Accountants: written after a career in the world of accounting, education and training: in which we have seen first hand what accountants know, what they think they know and...

Simon Ashbyi inni...
We explore the concept of “Digital Risk” in the 21st Century and its implications for organisations. We explain that a broader definition, and understanding, of the term is needed given the advent of “digital natives” in the workplace and the evolving...

The book “Managing the Process of Innovation” is a compendium of all that you need to know about innovation management. It covers a complex topic in a remarkably simple fashion. The language is lucid and easy to relate to. There are cases that have been used...

This e-book deals with the following: - setting up a project from scratch - the four things you must do before you add any tasks to a project - adding tasks, durations and adjusting settings - the difference between Manual and Automatic tasks -...

We cannot manage time, we can only manage ourselves and our relationship with time. - Do you sometimes wish you weren’t always trying to beat the clock? - Do you wish there were more than 24 hours in the day? Well, if you can answer ‘yes’ to these...

Broaden your knowledge of post-trauma by reading this indispensible book written by a Trauma Debriefing expert. Anyone who has been involved in a traumatic incident may experience post-trauma stress or post-traumatic stress disorder. For some time...

PMBOK® Guide – Current Reality, is the first in a 2-book series on transforming this leading guide from its current theoretical state into a practical approach that helps the readers better understand this guide and how to apply on real life projects. The...

Sometimes referred to as” habits of the mind”, a person’s “executive skills” are those brain-based skills required to execute tasks – that is, such things as getting organized, planning, initiating work, staying on task, controlling impulses, regulating...

Holistic time management looks at the total life of the individual as opposed to simply their environment, equipment, methods and personal habits. Just as holistic medicine treats the whole person, so holistic time management goes beyond efficiency and...

CPR, AED, and First Aid Provider Handbook, presented by National Health Care Provider Solutions (NHCPS), is a comprehensive resource intended for health care professionals and non healthcare professionals currently enrolled in a CPR, AED, and First Aid...

This eBook describes the process managing project quality. Every organization has its own predefined quality policies, and it is the responsibility of the project manager to translate these processes into project activities.

Every project involves risks and every project needs to have a management strategy for dealing with the threats and opportunities represented by each risk. This eBook explains the key issues and concepts involved in effective risk management in a clear and...

This eBook explains the processes and requirements involved in scope management. Any planning or work activity which is not directly focused on completing the specified project objective represents a waste of resources and should not be undertaken. Many...

This eBook describes the process of managing the project budget and its associated costs. The first task is to set the budget based on cost estimates and the second is to manage the costs so that they remain within the budget that has been set. Managing a...

This book describes, in 5 volumes, an Integrated Data Protection and Privacy Management System (DP&P System) and a methodology complemented by a set of various strategies, plans, policies, audit tools and other practical controls to guide, support and...

This book is aimed at teaching software engineers how to program surveillance systems and IP camera based solutions. It will deliver coverage of an advanced topic in engineering surveillance systems and advanced byte-level programming concepts in image...

This is a fresh innovative diversion from traditional ‘how-to-do it’ books dealing with stress and time. Aimed at today’s professionals, as well as students and members of the general public, overburdened by stress and anxiety and failing to master their time...

“Tough decisions” identifies key results areas and shows how to focus on them, avoid delay or inaction and achieve your goals by tackling difficult decisions.

This book is for anyone who has ever tried to manage people’s performance and is convinced there must be a better way. It provides managers and leaders at all levels with a practical take on how to create and embed a high performance culture through...

Strategic Thinking is not Strategic Planning. Strategic Thinking requires a set of critical skills to analyze, and evaluate the steps necessary to achieve a positive outcome. Strategic Thinking is complex but can be learned. Some can develop a deep...

How to Become a Successful Trainer covers all you need to know about setting yourself up as a freelance trainer, from thinking about why you want to do this, to setting up your working space; choosing your business structure and writing a business plan. It...

This title provides practical, proven approaches and techniques to coping with change and to planning, implementing and making the change process work successfully. Change is the order of the day. It is not an option; it is a necessity. Yet often...

Problems solving is at the center of many people’s everyday work. Whether solving a problem for a client, guiding other people or discovering new, creative ways to improve certain aspects of your own life, problem solving is a fundamental success...

This book describes, in 5 volumes, an Integrated Data Protection and Privacy Management System (DP&P System) and a methodology complemented by a set of various strategies, plans, policies, audit tools and other practical controls to guide, support and...

Your work environment influences your productivity. Potted plants, white noise, music, natural lighting, air circulation, physical organization, windows facing the outside world, the ability to feed off the energy of others, and even a cheerful office decor...

„Negotiating deconstructed” shows that it is not only important to be able to negotiate. It also shows how you can plan and manage the process in order to increase the likelihood of achieving the outcome you want.

This book describes an Integrated Data Protection and Privacy Management System (DP&P System) and a methodology complemented by a set of various strategies, plans, policies, audit tools and other practical controls to guide, support and facilitate all...

This book critically evaluates the strategic financial and marketing significance of credit terms management within a theoretical context of wealth maximisation and empirical research. Although most companies still adhere to standard industry terms even when...

Not many people like to deal with conflict, do you? Perhaps it’s the difference of opinion or if someone is getting aggressive towards you, but it’s not a pleasant experience. In this textbook you’ll learn the key skills and the techniques to handle conflict...

Zasób jest pojęciem występującym w wielu dyscyplinach naukowych, takich jak geografia (np. zasoby wodne), ekonomia (np. zasoby materialne przedsiębiorstwa) czy językoznawstwo (np. zasób słownictwa). Wśród badaczy przedmiotu panuje raczej zgodność co do...

Ryzyko od wieków stanowi nieodłączny element wszelkiej działalności człowieka, szczególnie działalności gospodarczej. Otoczenie i wnętrze organizacji zawiera wiele czynników o charakterze niepewnym, które sprawiają, że w przypadku istnienia potrzeby i...

Współczesne technologie wyprzedzają wyobraźnię i pomysły ich wynalazców – bardzo szybko ewoluują, przy jednoczesnej dewaluacji definicji i norm technicznych. Integracja technologii komunikacyjnych i wszechobecny Internet naturalnie sprowadzają odseparowane...

26 stycznia 2018 roku Sejm uchwalił Prawo przedsiębiorców, czyli najważniejszą ustawę z pakietu Konstytucji Biznesu. Nowe przepisy zastąpiły obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

W obecnych czasach coraz częściej możemy spotkać się z pojęciem etyki w kontekście problemów nowoczesnego świata. Ostatnie lata zaowocowały powstaniem takich zagadnień, jak etyka dziennikarska, etyka wśród pracowników służby medycznej czy wreszcie etyka...

Żyjemy w XXI wieku niesieni informacyjną III falą rozwoju społecznego, której podstawowymi atrybutami są cyfryzacja wiedzy i informatyzacja systemów przetwarzania, jako wsparcie dalszego rozwoju i doskonalenia człowieka. A jak on sam się w tym wszystkim...

Rynek ochrony w Polsce jest bardzo rozdrobniony. Wynika to m.in. z tego, iż wiele firm powstało pod kątem konkretnego klienta. Oferowanie usług o nieodpowiedniej jakości przy silnej konkurencji powoduje, że część z przedsiębiorstw pozostaje podmiotami...

Decydowanie to proces, który umożliwia nie tylko bieżące funkcjonowanie, ale także rozwój i przetrwanie w najtrudniejszych warunkach . Od właściwych decyzji zależy zdolność stawiania czoła wyzwaniom, wykorzystywania szans i likwidacji (lub przynajmniej...

Jednym z najważniejszych wyzwań w obszarze zarządzania strategicznymi zasobami informacyjnymi w biznesie i sektorze publicznym jest budowa efektywnych struktur umożliwiających zarówno zgromadzenie optymalnego zbioru informacji stanowiącego strategiczny zasób...

„Jeżeli szeroko rozumiany biznes jest aktywny i chce być konkurencyjny, to musi zwyciężać, a to wymaga informacji nie tylko aktualnych, ale i wyprzedzających. Znaczy to, że potrzebuje wywiadu – działań o charakterze wywiadowczym.”

Ryzyko personalne należy zaliczyć do podstawowych rodzajów ryzyka w przedsiębiorstwie. Stanowi ono jednocześnie jeden z najsłabiej rozpoznanych i opisanych rodzajów ryzyka organizacyjnego.

Ryzyko jest kategorią złożoną i wielowymiarową, a tym samym niezwykle trudną do precyzyjnego sklasyfikowania wyłącznie za pomocą jednego czy dwóch kryteriów. Należy zauważyć, że wśród badaczy przedmiotu widoczne jest duże zróżnicowanie w podejściu do problemu...

Czynniki ryzyka, zwane również źródłami ryzyka w organizacji, zostały obszernie opisane w literaturze przedmiotu, a większość badaczy zgadza się co do sposobu ich definiowania. Autor skłania się ku definicji Rogowskiego, który określa czynniki ryzyka jako:...

Ryzyko może materializować się praktycznie w całej organizacji. Jednak obszarem najbardziej narażonym na negatywne skutki szczególnego rodzaju ryzyka – ryzyka personalnego – jest zarządzanie zasobami ludzkimi.

W XXI wieku w dobie bardzo silnej konkurencji coraz częściej dochodzi do różnego rodzaju wojen konkurencyjnych. Taka walka pomiędzy przedsiębiorstwami powoduje, że po jednej i po drugiej stronie padają ofiary. Wygrywającym w tym przypadku jest klient, który...

12 września 2017 roku Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło do publicznej dyskusji projekt Nowej Ustawy ODO.

Likwidacja Pionu Ochrony Informacji Niejawnych lub tylko stanowiska Pełnomocnika Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnych [POIN] – samodzielnego stanowiska pracy – nie jest możliwa z dnia na dzień, zarówno w sensie prawnym, jak i faktycznym. Niekiedy próbują...

Wprowadzanie zmian wynikających z wdrażania RODO do polskiego porządku prawnego to proces ciągle trwający, poddawany modyfikacjom stosownie do rozwiązań sektorowych i uzupełniany o nowe doświadczenia wynikające ze szczegółowych branżowych analiz.

Solidny system kontroli dostępu jest istotnym elementem każdej organizacji, jednak z różnych powodów często jest on łatwy do sforsowania. Podczas tegorocznych targów ISC West w Las Vegas Valerie Thomas, Executive Security Consultant w firmie Securicon...

W serwisach na całym świecie pojawiła się niedawno informacja o tym, że tysiące plików zawierających informacje o żołnierzach i tajnych agentach służb specjalnych Stanów Zjednoczonych wyciekły w nieznanych okolicznościach. Znaleziono je na niezabezpieczonym...

Żyjemy i prowadzimy działalność gospodarczą w kraju mającym specyficzne doświadczenia usprawiedliwiające niestety wciąż obecne przyzwolenie dla czynów nieetycznych, a nawet karalnych. Przez wiele lat w Polsce nie kradło się, ale „załatwiało”, „organizowało”...

Jak zauważają specjaliści, istnieje grupa ludzi, która praktycznie nie ma szans na ewakuację w razie pożaru. Są to osoby niepełnosprawne, w szczególności fizycznie. Co warto wiedzieć i na co zwracać uwagę, by umożliwić im sprawne opuszczenie zagrożonych...

Każdy, kto miał styczność z zarządzaniem ciągłością działania (Business Continuity Management – BCM), jako fundament poznania i zrozumienia kluczowych elementów wskaże tzw. analizę wpływu zdarzenia lub analizę wpływu na działalność (Business Impact Analysis –...

W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań tak sprecyzowanych problemów i dylematów handlowcy sięgają po coraz bardziej wyrafinowane formy zabezpieczania swojego majątku, rzadko czekając na prognozowane zmiany, których świadomość przede wszystkim muszą mieć osoby...

Internet Rzeczy (IoT) wywołał niemałe zamieszanie i przyspieszył rozwój wielu branż. Raporty czołowych firm badawczych pokazują, że szybko rosną wydatki i przychody związane z IoT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Chiny i Stany Zjednoczone to kolejne duże...

W miastach w Polsce mieszka ponad 23 mln ludzi, gęstość zaludnienia w nich natomiast przekracza 1000 osób na km2. Społeczność miejska jest bardziej narażona na zagrożenia o charakterze masowym: wydarzenia związane z materiałem wybuchowym czy groźby jego...

Przy omawianiu koncepcji działania miasta typu smart city szczególną uwagę należy zwrócić na jego krytyczne systemy składowe. Integracja systemów zarządzania miastem przyszłości stwarza nowe zagrożenia, co może przełożyć się na bezpieczeństwo całego miasta.

Cieszą informacje o polskich firmach, które biznesową aktywność przenoszą do innych krajów, często odległych prawnie i kulturowo od standardów europejskich. Inwestują tam dziesiątki, a nawet setki milionów złotych, często zapominając jednak o podstawowych...

Co sprawia, że jedne przedsiębiorstwa przechodzą przez kryzysy i klęski żywiołowe niemal nietknięte, podczas gdy inne w tych samych warunkach walczą o przetrwanie?

Normalizacja międzynarodowa dotycząca infrastruktury krytycznej jest prowadzona przez Komitety Techniczne ISO, głównie przez ISO/TC 292 oraz w mniejszym zakresie przez ISO/TC 262, ISO/TC 251 i ISO/TC 223. W kraju współpraca z tymi komitetami jest zadaniem PKN...

Incydenty komputerowe i działanie hakerów kojarzą się zazwyczaj z atakami na komputery osobiste, strony internetowe i ewentualnie na systemy niektórych przedsiębiorstw: banków, sklepów internetowych czy firm medycznych. Mają one na celu przede wszystkim...

Coraz więcej mówi się o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej. To dobry symptom, bo choć odgrywa ona kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli, to w wielu przypadkach poziom jej ochrony jest daleki od założeń.

Rok 2016 uświadomił wszystkim, że cyberzagrożenia przestały być zjawiskiem odległym, które bezpośrednio nas nie dotyczy. Był pełen doniesień dotyczących cyberataków. Serwis Yahoo w grudniu 2016 r. przyznał się do wycieku danych miliarda użytkowników, ataki...

Rozwój Internetu Rzeczy sprawia, że do operatorów systemów zabezpieczeń dociera coraz więcej danych, które wymagają odfiltrowania. Producenci systemów zarządzania obrazem (Video Management Systems – VMS) intensywnie pracują nad tym, aby ich VMS nie tylko...

Dzisiaj oszuści potrafią wcielić się w przedstawicieli różnych profesji i firm, do realizacji swoich planów wykorzystując pośpiech i obciążenie pracą potencjalnych ofiar. Mogą się także podszyć pod każdego z nas, oszukując naszych kontrahentów i pracowników....

Autor odnosi się do groźnych skutków kradzieży oraz fałszowania tożsamości osób fizycznych i prawnych w działalności przedsiębiorcy zajmującego się ochroną osób i mienia oraz systemami alarmowymi. Wskazuje na różne zdarzenia, a także omawia ich potencjalne...

Cyberdefilada ruszyła na całego. Rynek ciągle nienasycony literaturą omawiającą dobre praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa domaga się kolejnych informacji. Działalność marketingowa firm z branży security pokazuje, jak istotna to pozycja w portfolio...

Nowe technologie mogą być pomocne w zapobieganiu i wykrywaniu kradzieży własności intelektualnej i mienia firmy, zwiększaniu produktywności pracowników oraz ochrony danych osobowych, za którą odpowiedzialność ponosi sprawujący kontrolę. Stawia jednak poważne...

„Można mieć nadzieję, że nic się nie wydarzy, ale mimo to lepiej być przygotowanym.” Romuald Grocki

Style i sposoby podejmowania decyzji w organizacji, zwłaszcza decyzji o charakterze personalnym, stanowią jedno z istotnych źródeł ryzyka organizacyjnego. Rozważania poświęcone temu zagadnieniu należy rozpocząć od przybliżenia sposobów definiowania pojęcia...

Istotę zmiany najcelniej definiuje B. Nogalski, określając ją jako przejście organizacji ze stanu dotychczasowego do stanu innego, jednoznacznie innego. Generalnie można wyróżnić przynajmniej trzy podstawowe przyczyny wprowadzania zmian: korektę aktualnie...

Pojęcie kultury organizacji jest ściśle związane z kategorią kultury sensu largo, trudno byłoby bowiem rozpatrywać kulturę organizacji, pomijając jednocześnie kulturę narodu czy społeczeństwa, w którym ona funkcjonuje. Pojęcie to pojawiło się w literaturze...

Korupcja jest tematem wielu dyskusji w różnych gremiach. Słowo to pada ostatnio zdecydowanie częściej w związku z tym, iż po kilku turach konsultacji społecznych, podczas których zgłoszono około 1000 szczegółowych uwag, opinii i propozycji, 12 grudnia 2017 r....

9 czerwca 2018 r. weszły w życie istotne zmiany mające na celu wzmocnienie ochrony know-how w Unii Europejskiej. Konieczność wprowadzenia zmian wynikała z regulacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie...

Były członek zarządu i jednocześnie wspólnik spółki z o.o. nie posiada legitymacji czynnej w sprawie o uchylenie uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników, odmawiającej udzielenia mu absolutorium – tak stwierdził Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

23 stycznia 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Celem nowej ustawy przyjętej przez Radę Ministrów jest przede wszystkim zharmonizowanie regulacji z europejskimi przepisami...

Jesienią poprzedniego roku rząd przedstawił plany głębokiej reformy specjalnych stref ekonomicznych: na miejscu czternastu SSE miał powstać jednolity obszar inwestycyjny obejmujący terytorium całego kraju. W nowym roku zaproponowano drobną z pozoru korektę...

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo o miarach szykuje się kolejna rewolucja w systemie stosowania kas fiskalnych.

WSA w Łodzi uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. Sąd wskazał, że organ zastosował nieobowiązujący przepis art. 89 ustawy o grach hazardowych. Organ podatkowy niczym w rosyjskiej ruletce próbował wstrzelić się we właściwą podstawę...

Założenia i narzędzia systemu STIR Ministerstwo Finansów w poniedziałek (15 stycznia 2018 r.) poinformowało podatników o uruchomieniu pierwszego elementu systemu analizy i przekazywania informacji w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym. Od wczoraj za...

Najnowsze stanowisko Ministerstwa Finansów w przedmiocie opodatkowania przez osobę fizyczną zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej (OPIO) i opodatkowania wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej potwierdza rozróżnienie w zakwalifikowaniu do danego...

Innowacyjność jest zjawiskiem złożonym, opisywanym z różnych punktów widzenia. Poświęcono jej wiele publikacji, książek i konferencji. Poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie postawione w tytule tego artykułu zaczęto się poważnie zajmować stosunkowo niedawno....

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ma prawo do zablokowania podejrzewanego rachunku bankowego, jeśli zajdzie podejrzenie, iż służy on do wyłudzania VAT-u. Z dniem 13 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania...

Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące dobrowolnego zastosowania metody podzielonej płatności w podatku VAT. Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe, które mają wyjaśnić szereg wątpliwości związanych z...

Rzecznik Finansowy już w ubiegłym roku zwrócił uwagę na problem badań przesłanek abuzywności postanowień umownych. Stanowiska sądów były w tym zakresie niejednolite i często działały na niekorzyść konsumentów. Sąd Najwyższy ustosunkował się do wątpliwości...

Handel w sieci jest najszybciej rozwijającą się gałęzią i powoli, lecz sukcesywnie wypiera jego tradycyjną formę.

14 listopada 2017 roku Rząd przyjął tzw. Konstytucję Biznesu składającą się z 5 ustaw wprowadzających liczne ułatwienia dla przedsiębiorców, która w założeniu ma odmienić rzeczywistość gospodarczą. Przyjęty projekt zakłada między innymi 6-miesięczną „ulgę na...

Historia, która wydarzyła się w jednej z firm, miała duży wpływ na moją przyszłość zawodową. Zostałem szefem działu handlowego i miałem sprzedawać usługi. Nie jest istotna ani nazwa firmy, ani czas tego wydarzenia. Zostałem specjalistą od wyłudzeń, wcześniej...

Zakaz handlu w niedzielę zbliża się wielkimi krokami. Dzieli nas od niego już tylko kilka tygodni. Duże sieci handlowe od dawna szukają sposobu, aby nową barierę ominąć i uratować chociaż część utargu. Pomysłowość w tej kwestii nie zna granic, jednak...

Ugrupowania terrorystyczne stosują różne metody w celu przesłania do opinii publicznej ideologicznej lub religijnej wiadomości charakteryzującej się stosowaniem przemocy, zniszczeniami, paniką i strachem. Poprzez współczesne zagrożenia asymetryczne i...

W wyroku z dnia 23 marca 2017 r., sygn. akt I CSK 462/16, Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że w przypadku podziału spółki przez wydzielenie nie ma zastosowania art. 531 §3 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ składniki majątku oraz zobowiązania spółki dzielonej...

Z początkiem stycznia bieżącego roku weszły w życie regulacje zmierzające do dalszego uszczelnienia w podatkach. Zamiast przepisów ograniczających agresywne optymalizacje zaczęło obowiązywać prawo, które mogłoby znacząco utrudnić działalność rodzinnym...

Od 1 stycznia 2018 roku przeprowadzenie transakcji łączenia i dzielenia spółek wymaga uzasadnienia ekonomicznego. Jeśli go nie ma, właściciele spółki zapłacą podatek od wartości rynkowej przejmowanego majątku.

Reguła rozstrzygania wątpliwości w odniesieniu do przepisów na korzyść podatnika zwana jest jako reguła in dubio pro tributario. Powyższa zasada, obecna w polskim porządku prawnym od dawna, w orzecznictwie sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego...

Po pierwsze rynek security nie lubi podobno ludzi z przypadku. Po drugie trzeba gdzieś zdobyć pierwsze szlify i doświadczenie. Po trzecie kim tak naprawdę jest security manager – czy osobą zarządzającą bezpieczeństwem fizycznym w dużej korporacji, czy może...

Przed takim dylematem stanął podatnik, który wynegocjował od swojego kontrahenta okres bezczynszowego korzystania z hal magazynowych wynajętych na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa zawarta między tymi podmiotami na 3 lata zakładała, iż przez...

Już od 25 maja br. niemalże każda placówka przetwarzająca dane osobowe musi posiadać Inspektora Danych Osobowych. Osobę taką można zatrudnić, jednak ciekawą alternatywą jest także outsourcing tego stanowiska.

Wojna z wyłudzeniami VAT coraz bardziej przybiera na sile. Przedsiębiorcy próbują odgadnąć, jakich warunków muszą dochować, aby uniknąć negatywnych konsekwencji z powodu nadużyć popełnionych przez kontrahentów. Nie ma tutaj prostych recept, które zawsze...

Żyjemy w czasach konsumpcjonizmu, czego efektem jest m.in. stale zwiększająca się liczba wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych, tzw. galerii handlowych. Centra handlowe są otwierane nawet w małych miastach.

Organy podatkowe wymagają, aby firmy dokonujące transakcji weryfikowały swoich kontrahentów, a najlepiej – również kontrahentów swoich kontrahentów. Przedstawiciele fiskusa zdają się nie słyszeć, że podatnicy najczęściej nie mają wpływu na to, od kogo towar...

8 stycznia 2018 roku Sąd Najwyższy wydał interesujący wyrok dotyczący przestępstwa oszustwa stypizowanego w art . 286 § 1 kk (II KK 259/17). Sąd Najwyższy stwierdził, iż w przypadku wydania nakazu zapłaty na podstawie faktury, która nie dokumentuje...

Każdy przedsiębiorca w trakcie prowadzonej działalności musi zmierzyć się z zagadnieniem amortyzacji. Zagadnienie to dotyka sposobu odliczenia wydatków poniesionych na zakup środka trwałego, bez którego nie da się prowadzić wspomnianej działalności. W...

Nowelizacja przepisów dotyczących zasad sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych formalnie weszła w życie z początkiem roku 2017. Dotychczasowy okres wielu podatników wykorzystało na dostosowanie procedur w zakresie sporządzania dokumentacji...

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością gromadzenia i przetwarzania dużej liczby informacji. Dane osobowe pracowników, bazy danych klientów, umowy czy inne dokumenty, korespondencja firmowa – wszystkie te informacje należy odpowiednio...

W dniu 16 lutego 2018 roku w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów opublikowano informację o zapowiadanym przedłużeniu ustawowego terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowych i przygotowanie uproszczonych sprawozdań w sprawie cen transferowych....

Jako pracodawca bierzesz na siebie odpowiedzialność zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy reguluje Kodeks pracy.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 grudnia 2017 roku podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw, która wprowadza mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Został on wdrożony do polskiego systemu...

Swoboda świadczenia usług obejmuje prawo przedsiębiorców do świadczenia usług w innym państwie członkowskim. Może to polegać na samodzielnym wykonaniu usługi przez samozatrudnionego albo na czasowym delegowaniu pracowników. Zasada swobodnego przepływu...

Zamówienie gotowych posiłków do siedziby przedsiębiorstwa na potrzeby zorganizowania np. konferencji z udziałem kontrahentów uprawnia do odliczenia podatku VAT – tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5...

Delegowanie pracowników do pracy w Polsce wiąże się dla ciebie, jako pracodawcy, z szeregiem obowiązków. Poznaj najważniejsze z nich.

Organy podatkowe stają się coraz bardziej restrykcyjne podczas kontroli. Przedmiotem weryfikacji ze strony fiskusa są nie tylko kwestie związane z prawidłowością rozliczania podatku VAT, lecz także – podatków dochodowych (CIT oraz PIT), cen transferowych...

Zakładasz firmę i szukasz finansowania? Możesz skorzystać z kilku źródeł. Poniżej znajdziesz najciekawsze propozycje finansowania dla młodych firm.

Limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych został podwyższony do 2 mln euro przychodu za poprzedni rok obrotowy. Poprzednio kwotą progową było 1,2 mln euro.

Jeśli masz trudności w zdobyciu środków na rozwój ze strony banków, możesz skorzystać z oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Cele tych instytucji są zbliżone. Funduszom tym zależy przede wszystkim na rozwoju sektora mikro-, małych i średnich...

Rząd pracuje nad przepisami, które w praktyce zablokują możliwość zwrotu nadpłaconego podatku VAT znacznej grupie przedsiębiorców. Jeśli ktoś doliczał VAT do ceny np. biletu kinowego pomimo braku takiego obowiązku, to fiskus niczego nie zwróci. Według rządu...

Jeśli myślisz o dalszym rozwoju twojej firmy, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i promocji za granicą, powinieneś wiedzieć, że środki na ten cel możesz uzyskać w ramach funduszy UE (Programów Operacyjnych i Programów Regionalnych).

Nie tylko w relacjach rodzinnych dochodzi do spięć – czasami z błahych, czasami z poważnych powodów. Również firmy doświadczają nieporozumień, które w wyniku kłótni właścicieli czy osób zarządzających przekształcają się w kryzys. Co więcej, każda firma może...

W rozumieniu art. 369 § 4, w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ostatnim pełnym rokiem obrotowym jest ten, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej – przyjął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24...

Zanim zdecydujesz się na zawarcie umowy z kontrahentem, powinieneś sprawdzić informacje na jego temat. Istotne przy podejmowaniu decyzji o współpracy mogą być dane dotyczące aktywności gospodarczej, historii działalności firmy, legalności działania oraz, co...

Kapitał zakładowy ma przede wszystkim funkcję gwarancyjną, ale też pokazuje wartość spółki, wpływa na jej postrzeganie w biznesie i może być użyteczny w przypadku różnych działań restrukturyzacyjnych, zwłaszcza, że był już raz opodatkowany PCC.

Na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zgodzie z obowiązującymi przepisami. W zależności od rodzaju działalności każdy przedsiębiorca może spodziewać się czynności sprawdzających, które mają na celu wykazanie...

30 marca 2018 roku wpłynął do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia wartości usług zaliczanych do limitu kwotowego (art. 15e ust. 1 updop)...

Stosując w relacjach z konsumentami gotowe wzorce umów, powinieneś zwracać szczególną uwagę na to, czy nie zawierają one niedozwolonych postanowień – tzw. klauzul abuzywnych. Są to postanowienia, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem i...

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt z dnia 24 sierpnia 2018 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych...

Prowadząc firmę, musisz pamiętać, że ponosisz odpowiedzialność zarówno za własne działania, jak i za działania osób, którym powierzasz zlecenia. Nie zawsze twoja firma, podwykonawcy czy pracownicy muszą ponosić winę, żeby być pociągniętymi do...

Minister Finansów Teresa Czerwińska zapowiada utrzymanie górnej stawki VAT na poziomie 23 proc. i konsultacje nad zmianami ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt zmian dotyczących VAT ma już jesienią trafić do konsultacji publicznych. Jak zapowiada...

Ponieważ jesteś przedsiębiorcą, musisz pamiętać o kilku sprawach, które mogą mieć wpływ na twoją działalność. Po pierwsze – z samego faktu zarejestrowania działalności jesteś traktowany jak profesjonalista. Prawo narzuca na ciebie podwyższony wzorzec...

„Proponowane zmiany w ordynacji podatkowej w sposób nieuprawniony wkraczają w materię tajemnicy zawodowej, którą związane są osoby wykonujące zawody zaufania publicznego (w tym tajemnicy doradcy podatkowego)” – stwierdziła Krajowa Rada Doradców Podatkowych w...

Od grudnia 2015 roku uruchamiana jest oferta pierwszych pośredników (najczęściej banków) nowych programów UE na lata 2014–2020, takich jak COSME, Horyzont 2020 i EaSI. Oferta będzie stopniowo rozszerzana. W dużej części jest to oferta skierowana do mikro-...

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych (spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) za niezapłacone zobowiązania podatkowe tej spółki jest jednym z przykładów odpowiedzialności za „nieswoje długi”. Mówiąc fachowo, jest to...

Zgodnie z art. 257 § 2 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić na dwa sposoby – poprzez emisję nowych udziałów lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących. Oprócz tych dwóch...

Z prowadzeniem działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się obowiązek płacenia różnych podatków. W zależności od przedmiotu działalności, wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej, sposobu prowadzenia firmy i innych czynników, obowiązki w...

Środki trwałe stanowią specyficzny rodzaj aktywów należących do przedsiębiorstwa. Podstawowe cechy to charakter rzeczowy (w odróżnieniu od wartości niematerialnych i prawnych), przewidywany okres używania dłuższy niż rok oraz wykorzystanie w celach...

Działalność gospodarcza nierozłącznie związana jest z występowaniem ryzyka, jest ono elementem gry rynkowej. Powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, iż – tak samo jak w przypadku zysku – zawsze istnieje potencjalna możliwość poniesienia straty z tytułu...

Treść (skrót) Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek posiadania kas fiskalnych został rozszerzony na kolejne grupy podmiotów prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych. Utrzymano jednak limit, który zwalnia z tego obowiązku na dotychczasowej wysokości, tj. 20...

Raportowanie społeczne to ujawnianie danych dotyczących działań firmy, niezwiązanych bezpośrednio z osiąganiem zysku, inaczej mówiąc – wyników odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej. Raport powinien być przygotowywany za określony okres...

Programy komputerowe osiągnęły już zdolności pozwalające im rozmawiać z ludźmi w taki sposób, że nikt się nie zorientuje, kto jest po drugiej stronie. Algorytmy potrafią analizować ogromne ilości danych w każdej sekundzie. Postęp technologiczny może ułatwić...

Kilkanaście lat temu przedsiębiorstwa posiadały hermetyczne systemy informatyczne, w większości mające własną, odseparowaną sieć. Były więc mniej podatne na działania związane z pozyskaniem danych przez osoby nieuprawnione. W dobie wszechobecnej...

Zakaz handlu w niedziele wywołał kontrowersje nie tylko z powodu zarzutów o bezsensowne ograniczanie swobody gospodarczej. Biznes zaczął liczyć potencjalne koszty. Niestety do stracenia jest znacznie więcej niż jedna siódma dochodu. Przedsiębiorcy mogą nie...

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym miała w założeniu ułatwić i unowocześnić zakładanie działalności gospodarczej oraz dostosować polskie regulacje do dyrektywy Unii Europejskiej. Opinia biura legislacyjnego Kancelarii Senatu podkreśliła szereg...

Co to jest postępowanie celne? Postępowanie celne to wszystko, co składa się na załatwienie sprawy w urzędzie lub izbie administracji skarbowej, czyli: wymiana informacji, składanie deklaracji, zgłoszenia celne, dysponowanie towarami, składanie wniosków...

TSUE wydał wyrok, w którym wskazał, że należy bezpośrednio zastosować zasadę zakazu nadużycia prawa. Oznacza to, że ujednoliconą podstawę wymiaru podatku oraz przepisy krajowe transponujące szóstą dyrektywę VAT należy interpretować w świetle zasady ogólnej...

Czy stali użytkownicy budynku znają obiekt i to, co się w nim dzieje w przypadku wystąpienia pożaru? Pytanie nie jest bezpodstawne, gdyż im budynek wyższy, nowszy i bardziej zaawansowany technologicznie, tym więcej może nas zaskoczyć…

W styczniu bieżącego roku ukazał się kolejny już projekt ustawy o jawności życia publicznego (Ustawa). Należy wskazać, iż cele zakreślone w uzasadnieniu Ustawy, tj. walka z korupcją czy też umocnienia przejrzystości życia publicznego, są jak najbardziej...

Informacje prezentowane w mediach mogą mieć ogromny wpływ na decyzje inwestycyjne i notowania giełdowe. Zwraca na to uwagę Komisja Nadzoru Finansowego.

Dbanie o bezpieczeństwo jest priorytetem każdego zarządcy budynku, dlatego wdrożenie systemu zabezpieczeń technicznych i systemu ochrony życia w obiektach komercyjnych nie podlega dyskusji. Ponadto odgrywają one istotną rolę w zwiększaniu „inteligencji”...

Zgodnie z art. 103 § 1 k.s.h. w sprawach dotyczących spółki komandytowej, nieuregulowanych w szczególny sposób w przepisach o tej spółce, stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej. Dotyczy to m.in. kwestii związanych z zakończeniem działalności spółki...

Wejście w życie rozporządzenia RODO spowodowało, że ochrona danych osobowych i prywatności stała się głównym tematem w branży security. W całym łańcuchu dostaw odchodzi się od podejścia silosowego (działowego) zarządzania informacją na rzecz większej...

Rząd przyjął projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa ma umożliwić płynne kontynuowanie działania przedsiębiorstwa po śmierci właściciela firmy.

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego...

Dnia 1 marca 2018 roku Sejm uchwalił z poprawkami rządową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wprowadza ona, jako pierwsza w systemie polskiego prawa, definicję waluty wirtualnej oraz obowiązek określania ryzyka prania...

W nowych normach europejskich (EN) dotyczących budowy i wytycznych stosowania elektronicznych systemów kontroli dostępu (ESKD) funkcjonalności realizowane przez systemy i ich części składowe mają określone cztery stopnie zabezpieczenia (security grade).

Zadośćuczynienie za krzywdę jest instytucją służącą ochronie interesów osób poszkodowanych na skutek czynów niedozwolonych. Ma ono rekompensować stratę, której wartości nie można wyrazić czy określić za pomocą środków właściwych dla obliczania szkody...

Współczesne firmy, tworząc działy wspomagające, kierują się głównie kryteriami merytorycznymi – skupiają się na tym, by nowy organizm wspierał ich główny przedmiot działania. W firmach produkcyjnych działy wspomagające będą się koncentrowały na zapewnieniu...

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

Cofnijmy się do 2006 roku, kiedy to Felipe Calderón, ówczesny prezydent Meksyku, wypowiedział wojnę kartelom narkotykowym. Dla dziennikarzy na całym świecie najważniejsze były spektakularne akcje policji i meksykańskich jednostek specjalnych, które rozpętały...

Dlaczego inicjatywy zmieniające sposób zarządzania najczęściej się nie udają? Odpowiedź jest prosta – zarząd nie został do nich odpowiednio przygotowany.

Współczesny monitoring wizyjny (VSS/CCTV), jak wiele innych systemów, nie może obejść się bez sieci strukturalnej. To integralny element systemu monitoringu wizyjnego. Niestety sieć strukturalna często traktowana jest pasywnie, jak odcinek kabla czy gniazdo w...

Koncesjonowane firmy ochrony, zabezpieczając obiekty przemysłowe, z założenia chronią osoby i mienie. Tak stanowi prawo, w szczególności Ustawa o ochronie osób i mienia. Praktyka jest jednak inna, gdyż chroniąc obiekty przemysłowe, firmy stawiają czoła...

Status „małego podatnika” w PIT i CIT uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (obecnie jest to 1,2 mln euro); wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu; jednorazowo będzie można rozliczyć stratę podatkową do wysokości 5...

W obliczu agresywnej konkurencji w sektorze przemysłowym fabryki i zakłady produkcyjne starają się podnieść wydajność i ograniczyć przestoje do minimum. Zarządzający produkcją mogą dziś korzystać z Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT – Industrial Internet of...

RODO to skrótowa nazwa określająca w Polsce rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu...

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że to podatnik, który najlepiej jest zorientowany w prowadzonej przez siebie działalności, powinien samodzielnie ustalić stawkę VAT. W związku z powyższym kluczowe jest określenie przez podatnika właściwej klasyfikacji...

Cyberprzestrzeń stała się obszarem działania organizacji sektora prywatnego równie ważnym jak płaszczyzna materialna. Równolegle podejmowane działania w rzeczywistości materialnej i wirtualnej są traktowane jako powiązane i niezbędne obszary działania...

Od 1 października 2018 roku zmienia się sposób składania sprawozdań finansowych, które odtąd mają być składane tylko w postaci elektronicznej i z elektronicznym podpisem.

Co oznacza centralne zarządzanie bezpieczeństwem organizacji? Przygotowując firmę do tego procesu, trzeba brać pod uwagę wiele czynników, by czerpać korzyści z takiej formy funkcjonowania, unikając przy tym jej negatywnych aspektów.

Od wielu lat w polskiej doktrynie prawa handlowego dyskusyjna jest kwestia znaczenia prawnego absolutorium w kontekście odpowiedzialności członków zarządu (oraz członków rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej) wobec spółki. Nie jest bowiem jasne, czy...

Myśląc o współczesnych miastach, zwłaszcza metropoliach, trudno o lepszą nazwę niż „dżungla”. Określenia typu „betonowa dżungla” zazwyczaj sugerują siłę, dynamikę, czasami drapieżność i tempo życia w mieście. W tym kontekście porównanie do dżungli jest...

Skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zdecyduje, na jakich zasadach można wykorzystywać w postępowaniach podatkowych podsłuchy przekazane przez prokuraturę.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że transmisja jest kluczowym elementem zapewniającym prawidłowe działanie systemów dozoru wizyjnego w dużych obiektach. Z tego względu wybór odpowiednich urządzeń do transmisji nabiera szczególnego znaczenia. Wraz z postępem...

Ważność zgód na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych dotychczas na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych utrzyma moc prawną, o ile spełnia kryteria zawarte w RODO.

Resort finansów zapowiada więcej kontroli w zakresie podatków dochodowych, w szczególności cen transferowych. Narzędzia stosowane przez kontrolerów mają być bardziej zaawansowane, a kontrolerzy specjalnie wyszkoleni.

W dzisiejszych cyfrowych czasach to nie przedmioty materialne stanowią dla przedsiębiorstw największą wartość. W tej hierarchii coraz częściej na jej szczycie znajdują się dane takie jak tajemnice przedsiębiorstwa, bazy klientów lub – w przypadku zakładów...

Obecnie w Polsce dane osobowe przetwarza się na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, do której wydano szereg rozporządzeń określających sposoby i techniki ochrony tych danych (w tym także szczegółowe procedury). Natomiast...

Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zostały wprowadzone po to, aby dać równe szanse zarówno przedsiębiorcom działającym w branży tradycyjnych wyrobów tytoniowych, jak i podmiotom z branży wyrobów substytucyjnych.

Dostępne na rynku kamery czy elementy kontroli dostępu działające w ramach IoT najczęściej łączą się między sobą za pomocą sieci Wi-Fi lub Bluetooth. Takie rozwiązanie sprawdza się na niewielkim obszarze (np. firma) oraz – ze względu na relatywnie duże...

15 marca opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.

2 marca 2018 roku w interpretacji ogólnej Ministra Finansów przedstawiono stanowisko dotyczące nowelizacji przepisów o wkładach pieniężnych. W związku z kontrowersjami wokół tego tematu rząd planuje kolejne zmiany prawne.

Nasila się zjawisko nadużyć na rynku finansowym. Każdy z respondentów tegorocznego badania „Nadużycia w sektorze finansowym”, przeprowadzonego przez EY i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), został w minionych 12 miesiącach dotknięty większą liczbą...

W najbliższym czasie fiskus skontaktuje się z podatnikami VAT, którzy wystawiają na serwisach aukcyjnych nowe towary, nie dokumentując zakupu fakturą VAT.

Szybko dokonujące się zmiany cywilizacyjne i rozwój nowoczesnych technologii spowodowały, że niemal wszystkie sfery życia ogarnęło cyfrowe tsunami. Otwarty Internet usunął bariery między państwami, społecznościami i obywatelami, pozwalając na wymianę...

W związku z pojawiającymi się informacjami oraz wcześniejszymi zapowiedziami o zwiększonej intensywności kontroli podatkowych dotyczących bezpośrednio cen transferowych postanowiliśmy sprawdzić, jak faktycznie przebiegła realizacja zamierzeń przyjętych przez...

Rząd zapowiada zmiany w prawie, które mają stanowić obiecującą zachętę inwestycyjną w kierunku badań i rozwoju. Innovation box to znaczące obniżenie podatku CIT dla przedsiębiorców, którzy opracują nową technologię lub patent. W założeniach podatek dochodowy...

Zapewnienie wczesnego wykrycia pożaru, przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji i zminimalizowanie liczby fałszywych alarmów w hotelach to podstawowe wyzwania, jakie stoją przed projektantami systemu sygnalizacji pożarowej. Właściwie wykonana integracja systemu...

Każdy przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży osobom prywatnym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas fiskalnych. Jednak w Rozporządzeniu Ministra Finansów i Rozwoju...

26 lutego 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. akt I FPS 5/17), w której rozstrzygnął ważną kwestię związaną z zagadnieniem przerwania biegu przedawnienia.

To drugi z serii artykułów o bezpieczeństwie. Inspiracji do powstania cyklu dostarczył poradnik Jacka Pałkiewicza Dżungla miasta. Klucz do bezpieczeństwa. Na łamach „a&s Polska” partneruje mu wieloletni praktyk zarządzania bezpieczeństwem Jacek Tyburek....

Czym jest bitcoin, nie trzeba nikomu wyjaśniać – w dzisiejszych czasach informacje na temat kryptowalut atakują nas z każdej strony. Wielu inwestorów gryzie natomiast pytanie: „jak zarobić na tym rynku?” Jak się okazuje – nurtuje ono także fiskusa.

W rządowym projekcie nowelizacji ustaw podatkowych, przygotowywanym na rok 2019 można znaleźć nowe rozwiązanie w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych. Projektodawca w tej nowelizacji przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego...

W ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i w Europie nastąpiło wyraźne ożywienie gospodarcze, co jest pozytywnym zjawiskiem z punktu widzenia ekonomii. Wpłynęło ono również na gwałtowny wzrost liczby firm spedycyjnych, logistyki kontraktowej oraz firm i usług...

Ministerstwo Finansów planuje, że w styczniu 2019 roku wejdą w życie kolejne zmiany w podatkach dochodowych, które zawarte zostały w tzw. dyrektywie ATAD.

Jak najszybciej załatwić jakąś sprawę? Oczywiście przez Internet. Nie musimy wtedy nigdzie chodzić, nie musimy też wisieć na słuchawce telefonu, gdy linie do konsultantów są zajęte, omijają nas kolejki, korki i, co za tym idzie, niepotrzebne zdenerwowanie.

Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w sprawie transakcji o znamionach oszustw podatkowych polegających na wyłudzeniach VAT, zwanych karuzelami podatkowymi. Stanowisko NSA może się okazać szczególnie istotne dla podatników uczestniczących w łańcuchu...

Prowadzisz małą firmę, uzyskujesz niskie przychody i chciałbyś płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne? Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy działają na niewielką skalę, mogą skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia...

Na temat projektowanej ustawy wypowiedziało się krytycznie wiele środowisk, w tym także rządowi opiniodawcy, jak np. Rada Legislacyjna działająca przy Prezesie Rady Ministrów, a także my w artykule Zapisy ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych...

Nowa ulga ZUS („mały ZUS”), ułatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie małżonka doliczane do kosztów, obniżony CIT, mniej formalności podatkowych – to kilka przykładów zmian w przepisach, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku. Poniżej prezentujemy...

Na początku września do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Pierwsze czytanie projektu miało miejsce na posiedzeniu Sejmu 12 września 2018 roku. Aktualnie...

Opodatkowanie niezdrowych wyborów związanych ze stylem życia, takich jak alkohol i tytoń, jest ustalonym sposobem zwiększania dochodów w Wielkiej Brytanii. Opodatkowanie cukru nie jest już takie proste. Cukry znajdujące się w warzywach czy w owocach są...

Organy państwa zwłaszcza w sferze administracji publicznej dokonują wielu zamówień różnych dostaw, usług i robót budowlanych. Aby zapobiec wydatkowaniu na ten cel środków publicznych w sposób pochopny lub nieefektywny, stworzono system regulujący sposób...

W życie weszło Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełnienia (dalej: Rozporządzenie zmieniające).

9 kwietnia 2018 roku na stronach internetowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zostały opublikowane zaktualizowane profile krajowe w zakresie cen transferowych.

Prawa autorskie to zbiór norm, których celem jest ochrona działalności twórczej, m.in: naukowej, literackiej i artystycznej. Obejmuje efekty działalności twórczej o indywidualnym charakterze, spełniającej warunki bycia tzw. utworem. Prawo autorskie daje...

W ciągu kilku najbliższych miesięcy powinny wejść w życie zmiany dotyczące przekazania bonów. Nie będą one jednak dotyczyć bonów promocyjnych uprawniających do niższej ceny.

Wyczerpanie prawa polega na tym, że uprawniony do znaku towarowego nie może sprzeciwić się oferowaniu do sprzedaży lub dalszemu wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium...

To trzeci z serii artykułów o bezpieczeństwie. Inspiracji do powstania cyklu dostarczył poradnik Dżungla miasta. Klucz do bezpieczeństwa autorstwa Jacka Pałkiewicza, któremu partneruje wieloletni praktyk zarządzania bezpieczeństwem – Jacek Tyburek. Materiał...

Prawo podatkowe jest jednym z najbardziej skomplikowanych działów prawa, podlegającym nieustannym zmianom. Przedsiębiorcy muszą się w tym odnaleźć i podejmować sami właściwe decyzje w kwestii oceny prawnopodatkowej własnej działalności gospodarczej. W...

Niedawne zamachy terrorystyczne wzbudziły wiele emocji i zaskoczenia, chociaż Europie nie są obce ani zamachy terrorystyczne, ani konflikty zbrojne. Można powiedzieć, że wystąpił efekt uśpienia, przyzwyczajenia do względnie pokojowych dekad życia. Niemniej...

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tzw. skarga pauliańska jest dopuszczalna w postępowaniach podatkowych. Takie orzeczenie może wywołać stan niepewności po stronie nabywców m.in. nieruchomości.

Nie ma takiego biznesu, w którym nie trafi się na nieuczciwych kontrahentów albo zwykłych oszustów. Branża transportowa i logistyka nie są tu wyjątkiem. Według różnych raportów i badań znajduje się ona na celowniku oszustów na ósmej pozycji, pomiędzy...

W związku z opublikowaniem w dniu 3 kwietnia 2018 roku nowej interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 28 marca 2018 roku, dotyczącej obowiązkowej aktualizacji dokumentacji podatkowych, warto przyjrzeć się tematyce transakcji realizowanych na przestrzeni...

Wprowadzenie nowych progów na podstawie przepisów zmienionych od 1 stycznia 2017 roku spowodowało sporo wątpliwości po stronie podatników. W przypadku zakładów zagranicznych sytuacja może być szczególnie kłopotliwa, ponieważ przepisy nie wskazują, w jaki...

Zasady przekazywania firmy następcom po śmierci przedsiębiorcy. Myślisz o przyszłości firmy i chciałbyś, żeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować prowadzenie działalności? Od 25 listopada 2018 roku możesz wskazać i samodzielnie zgłosić online...

Ministerstwo Finansów zwróciło się do inwestorów z rynku kryptowalut, aby wstrzymali się ze składaniem deklaracji z podatku od czynności cywilnoprawnych do czasu wypracowania rozwiązań podatkowych.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego spotkał się z miażdżącą krytyką, zwłaszcza ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Nałożenie na znaczną liczbę osób obowiązku składania oświadczeń majątkowych pod rygorem kary pięciu lat pozbawienia wolności jest...

Logistyka jest elementem, bez którego trudno sobie dzisiaj wyobrazić funkcjonowanie organizacji biznesowych. Bez sprawnej logistyki niemożliwe jest także efektywne zarządzanie kryzysowe.

System emerytalny jest obszarem, w którym zawsze można coś ulepszyć, żeby świadczenia były jak najwyższe. Nietrudno tu jednak utworzyć innowację pozbawioną większego uzasadnienia. Rząd planuje dać każdemu możliwość uczestnictwa w dobrowolnym programie, do...

Każdy przedsiębiorca powinien mieć świadomość tego, że brak podjęcia stosownych decyzji dotyczących spadku może mieć w przyszłości negatywne konsekwencje dla budowanego przez lata przedsiębiorstwa.

Podjęcie rozważań o sprzedaży swojej firmy jest już samo w sobie nie lada sukcesem. Moment, w którym lata ciężkiej pracy i stresu mogą być zwieńczone sprzedażą, nie dla wszystkich przedsiębiorców jest radosny. Jeśli już zdecydujemy się na ten krok, dowiedzmy...

W orzecznictwie Sądu Najwyższego od lat rozbieżności wywołuje to, czy interwencja uboczna wspólnika lub akcjonariusza po stronie pozwanej spółki w sprawie z powództwa innego wspólnika lub akcjonariusza o uchylenie bądź o stwierdzenie nieważności uchwały...

Przekształcenie może się okazać bardzo korzystne dla przedsiębiorcy, szczególnie w momencie problemów finansowych czy też potrzeby usprawnienia procesu zarządzania. Przeprowadzenie procesu zlecamy zwykle firmie zewnętrznej, ale ważne jest, aby znać chociażby...

Polacy coraz bardziej mobilni, ale mało świadomi zagrożeń. Nowoczesne technologie zmieniają zarówno Polskę, jak i całą naszą cywilizację. Integracja cyfrowa stała się już zjawiskiem powszechnym, a jeszcze nie tak dawno telefon przewodowy był szczytem...

Zagadnienia rejestracji, ochrony i użytkowania znaku towarowego stały się jednym z podstawowych aspektów strategii biznesowych przedsiębiorstw, a przedsiębiorcy szczególnie chętnie korzystają z prawa do ochrony znaku towarowego w kontekście optymalizacji...

Po 3-miesięcznym vacatio legis, 25 listopada 2018 roku weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym osoby fizycznej. Ustawodawca dokonał w przepisach zmian, które umożliwiają ciągłość istnienia polskiego przedsiębiorstwa w przypadku śmierci jego właściciela....

Szukasz szans na rozwinięcie swojej firmy i pozyskanie nowych zleceń? Wiele możliwości otwiera współpraca z sektorem publicznym w ramach zamówień publicznych.

9 listopada 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (zwana dalej: „Ustawą”). Obecnie została ona przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu, stosownie do...

19 listopada 2018 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty nowych rozporządzeń dotyczących cen transferowych.

Prawo własności przemysłowej dotyczy m.in. wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych. Poniżej znajdą Państwo informacje o najważniejszych przedmiotach prawa własności przemysłowej oraz sposobach ich ochrony.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), w wyroku z dnia 7 marca 2018 roku, w sprawie E.ON Czech Holding, orzekł, że międzynarodowe sprawy dotyczące ustalenia ceny wykupu akcji w procedurze squeeze out powinny być rozstrzygane według prawa...

Weszła w życie długo oczekiwana ustawa – Prawo przedsiębiorców. Ustawa ta stanowi oś tzw. konstytucji biznesu i zastępuje obowiązującą dotychczas ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Chcesz zabezpieczyć swój innowacyjny pomysł? Uzyskaj patent, jeśli chcesz skutecznie konkurować z innymi nowatorskimi wynalazkami. Patent to prawo do wyłącznego korzystania, np. w celach handlowych, z odkrycia przez określony czas. W ten sposób zabezpieczysz...

Ramy organizacyjne dla firm bazują jeszcze na Kodeksie handlowym z 1934 roku, w związku z czym mogą być zbyt sztywne i nie zawsze dopasowane do rynkowych potrzeb. Ma to zmienić nowe prawo dla przedsiębiorców.

Wzmocnienie rozwoju start-upów w Polsce, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zahamowanie „eksportowania” polskich pomysłów za granicę – takie są cele ustawy wprowadzającej Prostą Spółkę Akcyjną (PSA). Rada Ministrów przyjęła projekt noweli Kodeksu spółek...

Jeśli twoja firma przez dłuższy czas nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, być może rozwiązaniem będzie restrukturyzacja, a w ostateczności – upadłość. Obecnie funkcjonujące przepisy kładą nacisk na to, aby firmom, które borykają się z...

Na stronie biuletynu informacji publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazała się informacja o planowanych zmianach w ustawach o podatku rolnym, leśnym oraz w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Jedną z rządowych propozycji uzyskania wsparcia dla osób niepełnosprawnych jest tzw. „danina solidarnościowa”. 15 maja bieżącego roku rząd przedstawił szczegóły dotyczące projektu.

Zakładając firmę i chcąc zatrudniać pracowników, należy znać zasady ubezpieczenia pracowników. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje na temat ubezpieczeń pracowników i zgłaszania ich do ZUS.

Ministerstwo Finansów rozważa zlikwidowanie obowiązku składania deklaracji VAT. Jest to związane z jednolitym plikiem kontrolnym, który muszą składać przedsiębiorcy.

Odpowiedzią na problemy podatników związane z dochowaniem należytej staranności ma być opracowana przez Ministerstwo Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w...

Zmiana formy działalności, przekształcenie jednoosobowej firmy w spółkę z o.o., spółki cywilnej – w spółkę z o.o., spółki jawnej – w spółkę z o.o.

Działalność gospodarcza z siedzibą u siebie w domu to bardzo popularne rozwiązanie, zwłaszcza wśród drobnych przedsiębiorców. Wynajem powierzchni komercyjnej jest kosztowny i nie wszyscy mogą sobie pozwolić na takie udogodnienie.

Czy jest możliwe, żeby paść ofiarą oszustwa, a następnie zapłacić podatek od utraconej sumy? Niestety tak. Dla przedsiębiorców rozliczających VAT taka możliwość stanowi ryzyko biznesowe. Wynika to z tego, że podatnik wystawiający fakturę VAT musi wpłacić do...

Do zakończenia działalności nie wystarczy wykreślenie firmy z rejestru przedsiębiorców (CEIDG albo KRS). Mamy kilka obowiązków dotyczących m.in. swoich pracowników (jeśli ich zatrudniamy), wyrejestrowania z ZUS czy rozliczenia podatków. W przypadku spółek...

Do podpisu Prezydenta RP trafiła ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 roku o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, która określa zasady pozyskiwania informacji o...

Otrzymanie zezwolenia na zarządzanie ASI zależy między innymi od wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Zobacz, jakie są zasady dotyczące okresu przechowywania dokumentów firmowych.

Prawidłowy sposób ustalenia kwoty zrealizowanej transakcji z podmiotem powiązanym do limitu dla potrzeb cen transferowych cały czas budzi duże zainteresowanie. Od właściwego ustalenia i porównania tych wartości zależy powstanie obowiązku dokumentowania...

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych, a przychód z tej działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył...

Chcesz przekazać firmę następcom? Dowiedz się, jakie są zasady dziedziczenia przy działalności.

W przypadku instytucji finansowych, inwestycyjnych, w szczególności w zakresie relacji z przedsiębiorcami, nie dziwi już zbytnio stosowanie procedur Know Your Client (Poznaj Swojego Klienta – KYC), ale czy w związku z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 roku...

Ustawa z 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2193) wprowadziła dosyć istotne zmiany w...

Zdarzają się przypadki, że prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej w formie spółki staje się z winy wspólnika niemożliwe. Takim powodem może być nie tylko jego umyślne działanie na szkodę spółki (np. działalność konkurencyjna), ale i powody często...

Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzono dość istotne zmiany w Kodeksie pracy.

Warunkiem sukcesu każdego udanego biznesu są ludzie, którzy współpracują po to, aby interes mógł się rozwijać. Zatrudniając pracowników, chcesz mieć pewność, że każdy z nich nie tylko nadaje się do określonej roli, ale również wpisuje się w swoistą kulturę...

Jeśli zarejestrowałeś swoją firmę w ZUS i zgłosiłeś do ubezpieczeń siebie i pracowników, musisz co miesiąc rozliczać składki – opłacać je i składać komplet dokumentów rozliczeniowych (deklarację i imienne raporty za ubezpieczonych).

Ministerstwo Finansów opublikowało pierwsze rekomendacje Forum Cen Transferowych. Dotyczą one dwóch aspektów, z którymi podatnicy mogą mieć trudności podczas prac związanych z przygotowywaniem dokumentacji podatkowych dla swoich transakcji. Rekomendacje dwóch...

Pierwsza faza połączenia w procesie przejęcia prowadzona jest przez zarządy łączących się spółek. Jest to też jednocześnie etap najobszerniejszy pod względem liczby podejmowanych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem połączenia.

Zgłoszenie wypadku przy pracy – zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy przez pracodawcę o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może...

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało na stronach rządowego centrum legislacji projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny skarbowy. Pośród szeregu zaproponowanych zmian jedna może mieć istotne znaczenie nie tylko dla przedsiębiorców, ale również przeciętnego...

Twórcy i wydawcy wiadomości będą mogli negocjować z internetowymi gigantami dzięki porozumieniu osiągniętemu w zakresie praw autorskich, które zawiera również gwarancję wolności słowa. Porozumienie osiągnięte między negocjatorami Parlamentu Europejskiego i...

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W przypadku...

Ustawa o PPK tworzy nowe możliwości gromadzenia środków dla osób zatrudnionych. Poszerzenie systemu długoterminowego oszczędzania o to nowe rozwiązanie jest wzorowane na doświadczeniach wielu krajów, w których funkcjonują podobne programy pracownicze....

Jakie istotne zmiany w prawie dotyczące specjalnych stref ekonomicznych zostały wprowadzone i jak należy je ocenić? Z jakich benefitów i na jakich zasadach mogą korzystać przedsiębiorcy w Polsce? Przejrzyj nasz poradnik, a dowiesz się, na co możesz liczyć od...

Jako pracodawca bierzesz na siebie odpowiedzialność zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy reguluje Kodeks pracy.

W ślad za wcześniejszymi komunikatami, pod koniec marca 2019 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

Przepisy o MDR weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, wzbudzając mnóstwo wątpliwości. Jedną z podstawowych jest zakres raportowania. Podpowiadamy, na co należy zwracać uwagę.

Zasady prowadzenia kontroli w firmie, kontrole ZUS, sanepid, PIP, PIH, kontrola podatkowa.

Wyróżnia się trzy modelowe fazy postępowania łączeniowego: fazę czynności przygotowawczych prowadzonych przez zarządy łączących się spółek – tzw. faza menadżerska, fazę uchwał zgromadzeń wspólników (walnych zgromadzeń) łączących się spółek (art. 506 k.s.h.) –...

Jeśli chcesz zawiesić spółkę cywilną, powinieneś przede wszystkim pamiętać, że zawieszenie spółki jest skuteczne pod warunkiem, że zawieszą ją wszyscy wspólnicy.

Ostatni z artykułów opisujących połączenie przez przejęcie dotyczy trzeciej fazy tego procesu, a mianowicie tzw. fazy autoryzacji.

Na czym polega zawieszenie firmy? Kiedy można ją zawiesić? Co może robić zawieszona firma? Podatki i ZUS w trakcie zawieszenia, opieka nad dzieckiem w trakcie zawieszenia, inne sprawy związane z zawieszeniem firmy.

W przypadku braku umowy o wystąpieniu, która wprowadzałaby okres przejściowy obowiązujący do końca 2020 roku (z możliwością przedłużenia, przewidzianą w umowie o wystąpieniu), od dnia 12 kwietnia 2019 roku Zjednoczone Królestwo będzie traktowane do potrzeb...

Masz zawieszoną firmę i planujesz jej wznowienie? Możesz w każdym momencie zawieszenia złożyć wniosek o wznowienie działalności gospodarczej. Czyli ją „odwiesić”.

Cisco zaprezentowało piątą edycję rocznego raportu CISO Benchmark Study 2019. W badaniu wzięło udział ponad 3000 specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa z 18 krajów świata. Respondenci jako priorytety wskazali konsolidację dostawców rozwiązań cybersec...

Asystentka, najlepszy menedżer, zaufany pracownik, nowa stażystka, handlowiec, kierowca – każdy może działać na rzecz twojej konkurencji. Działać przeciwko tobie i twojej firmie. Jeśli się nie bronisz, jeśli temu nie przeciwdziałasz, wiele tracisz. Może...

Nowe regulacje przyjęte przez parlament UE wpłyną na rynek cyfrowy i szeroko pojęty Internet. Russell Bedford Poland przygotował zestawienie zmian i komentarze dotyczące ich kształtu oraz sensu, którego trudno się niekiedy doszukać.

Użytkownicy oczekują większej wygody i poczucia bezpieczeństwa, dlatego zastosowanie nowych technologii na rynku kontroli dostępu powinno rosnąć. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Memoori, światowy rynek produktów kontroli dostępu w 2018 roku...

W piśmiennictwie terminowi “akcja” nadaje się różne znaczenia. Z jednej strony stanowi część kapitału zakładowego, bowiem suma wartości nominalnej akcji tworzy kapitał zakładowy spółki. Według innego ujęcia akcja wyraża prawa podmiotowe akcjonariusza. Poniżej...

Wzrost zagrożenia terroryzmem powoduje, że rynek ochrony obwodowej (perymetrycznej) rozwija się w szybszym tempie. Nowe technologie oferują operatorom security coraz skuteczniejszą detekcję.

Chcesz prowadzić działalność gospodarczą w krajach UE? Dzięki temu, że Polska jest członkiem UE polscy przedsiębiorcy mogą korzystać ze swobód zagwarantowanych w przepisach UE, dotyczących m.in. prowadzenia działalności. Poniżej pokrótce opiszemy zasady...

Na publicznych spółkach akcyjnych ciąży wiele obowiązków informacyjnych, które stanowią bazę informacji dla inwestorów, dokonujących oceny sytuacji finansowej spółki oraz perspektyw jej rozwoju. Nie ulega wątpliwości, że diametralny wpływ na ocenę...

Infrastruktura krytyczna to pojęcie dość powszechne. Należą do niej obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a...

Kodeks spółek handlowych stanowi, iż umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału. Najczęstszymi w praktyce innymi sposobami takich ograniczeń są...

Bezpieczeństwo to proces wpływający na podstawową działalność operacyjną organizacji. Po czym poznać, że system bezpieczeństwa w firmie ma wysoki poziom albo na jakim jest poziomie?

Dyrektor KIS potwierdza, że niektóre wydatki na obiad, kolację czy kawę z kontrahentem mogą być kosztami uzyskania przychodu, ale pod pewnymi warunkami.

Polski rynek usług ochrony doczekał się wielu opracowań. Zgodnie z opinią firmy doradczej Deloitte w 2017 roku osiągnął on wartość 10,12 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 13% r./r. W następnych latach będzie rósł w tempie ok. 3% rocznie, by w 2021 roku...

W ślad za wcześniejszymi komunikatami pod koniec marca 2019 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

Na publicznych spółkach akcyjnych ciąży wiele obowiązków informacyjnych, które stanowią bazę informacji dla inwestorów, dokonujących oceny sytuacji finansowej spółki oraz perspektyw jej rozwoju. Nie ulega wątpliwości, że diametralny wpływ na ocenę perspektywy...

Na kanwie dyskusji, które zainicjował pomysł przeprowadzania tzw. „testu przedsiębiorcy”, rodzi się pytanie kiedy przedsiębiorca wystawiający jedną fakturę dla tego samego podmiotu staje się w świetle przepisów pracownikiem. W niniejszym artykule przyjrzymy...

Zbliża się czas urlopów, podczas których pracujący przez cały rok pracownicy wreszcie oddadzą się błogiemu lenistwu. Wyjazdy na zasłużony wypoczynek otwierają też gorący sezon oszustom. Czyhają oni na nieostrożnych, działających w pośpiechu, łaknących...

W obrocie gospodarczym nierzadko zdarza się, że podmiot niezadowolony z usług kontrahenta decyduje się na opublikowanie negatywnej opinii na jego temat, co ma miejsce najczęściej na różnego rodzaju stronach internetowych. Osoba zamieszczająca w sieci...

W praktyce biznesowej często będziesz miał do czynienia z umowami zawieranymi z kontrahentami, dostawcami towarów i usług. Celem umowy jest nie tylko określanie zasad współpracy, prawa i obowiązków stron, ale także ochrona interesów w przypadku zaistnienia...

Zmiany przepisów wynikające z wprowadzenia do polskiego systemu prawnego dyrektywy ATAD mają duży wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Niestety zostały wprowadzone na wyrost i przedwcześnie, przez co znacznie utrudniają prowadzenie działalności...

Ponieważ jesteś przedsiębiorcą, musisz pamiętać o kilku sprawach, które mogą mieć wpływ na relacje z kontrahentami. Z faktu zarejestrowania działalności wynika to, że jesteś traktowany jak profesjonalista. Przepisy narzucają na ciebie podwyższony wzorzec...

Doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla MŚP w początkowej fazie działania – to najważniejsze zmiany, jakie zakłada przyjęta...

Zakładasz lub masz firmę i chcesz wybrać rozliczenie liniowe? Przewidujesz, że osiągniesz duże dochody? A może masz np. pasieki lub uprawy w szklarniach? W przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej możesz...

Podjęcie uchwały w trybie art. 210 § 1 KSH może rodzić konieczność zachowania szczególnej formy czynności prawnej przy powoływaniu pełnomocnika.

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu, raportowanie społeczne, prawa człowieka w biznesie?

W niniejszych rozważaniach zwrócimy uwagę na obowiązki dotyczące spółek publicznych funkcjonujących w ramach alternatywnego systemu obrotu tj. New Connect oraz systemu Catalyst, które to obowiązki będą zróżnicowane w zależności od tego czy platformy...

Szybkie przemiany cywilizacyjne ostatnich lat i rozwój nowoczesnych technologii spowodowały, że ziemię ogarnęło prawdziwe cyfrowe tsunami. Cyberintegracja stała się tak powszechnym zjawiskiem, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy...

Projekt ustawy Ordynacja podatkowa zakłada wprowadzenie do polskiej jurysdykcji podatkowej możliwość zawarcia kompromisowych rozwiązań w relacjach między organem podatkowym a podatnikiem. W tym celu projektodawca zaproponował między innymi wprowadzenie...

W Polsce (i całej UE) obowiązują ścisłe przepisy dotyczące ochrony wolnej konkurencji. Zgodnie z nimi niektóre praktyki są zakazane.

PSA wzbudza różne emocje – jedni wskazują by go metaforycznie „zabić”, a inni by „mądrze wychować”.

Pomysł wiceministra finansów Filipa Świtały, który chciał wprowadzić test przedsiębiorcy, został odrzucony przez premiera Morawieckiego, ale jednocześnie minister Emilewicz przypomniała, że rząd ma inne narzędzia, które pomogą stwierdzić czy status...

Rozważania na temat polityki loss prevention w przedsiębiorstwie handlowym należy rozpocząć od ustalenia, czym właściwie jest loss prevention, czyli zapobieganie stratom. Odpowiedź na to pytanie nie jest ani prosta, ani tym bardziej oczywista. Definicje tego...

Innovation Box to nowe rozwiązanie w ustawie o CIT oraz ustawie o PIT. Kierowane jest do przedsiębiorców jako preferencyjna forma opodatkowania dochodu, uzyskiwanego z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez przedsiębiorców własności...

Wprowadzenie obligatoryjnego split payment związane jest z dużymi oczekiwaniami co do skuteczności tego systemu w walce z wyłudzeniami VAT. Jednocześnie wprowadzenie takiego rozwiązania oznacza przyznanie, że dotychczas rozwijany system odwróconego obciążenia...

Zakup usług z zakresu bezpieczeństwa na polskim rynku często sprowadza się do wypełnienia tabelki ograniczonej do dwóch okienek, np. liczba roboczogodzin i stawka za roboczogodzinę. Taki schemat zakupowy wpływa bezpośrednio na postępującą degradację...

Żmudny proces rekrutacji, w wyniku którego zatrudniono osobę w firmie – to dopiero początek. Pierwsze tygodnie pracy nowo przyjętej osoby wiążą się z większym nakładem pracy dla działu HR. To decydujący moment, który będzie miał wpływ na to, czy pracownik po...

Szanowni Państwo, już po raz ósmy zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w VIII edycji Ogólnopolskich Dniach Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy.

Split voting polega na głosowaniu przez jednego akcjonariusza odmiennie z części posiadanych przez siebie akcji (tzn. na przykład częścią akcji „za”, a częścią „przeciw” z tej samej uchwale walnego zgromadzenia). Prawo głosu tak w spółce akcyjnej, jak i w...

Podatnik, który zamierza świadczyć usługi na rzecz jednego kontrahenta na podstawie umowy o współpracę, może opodatkować uzyskany dochód stawką 19%, pod warunkiem, że czynności będzie wykonywał w ustalonym przez siebie harmonogramie, nie będzie wykonywał ich...

W lipcowo-sierpniowym wydaniu amerykańskiego „Harvard Business Review” ukazał się artykuł analizujący ostatnie największe skandale w handlu pod kątem nieetycznych, oszukańczych praktyk biznesowych i wnioski czy przyniosły korzyści biznesowi i sprawcom...

Polski ustawodawca zdecydował się na uregulowanie „prawa grup spółek” jedynie w minimalnym zakresie. Często podkreśla się, że art. 4 § 1 pkt 4, art. 6 oraz art. 7 KSH stanowią najbardziej konieczne unormowanie stosunków z zakresu dominacji i zależności.

Prokura jest pełnomocnictwem, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W uchwale z 27 kwietnia 2001 roku, III CZP 6/01, Sąd Najwyższy wyjaśnił, że prokura jest rodzajem pełnomocnictwa....

Przy tworzeniu koncepcji bezpieczeństwa pożarowego, szczególnie w zakresie zapewnienia bezpiecznej ewakuacji osób w sytuacji zagrożenia dla obiektu handlowego, należy wziąć pod uwagę jego funkcjonowanie podczas codziennego użytkownika oraz fakt przebywania w...

Naczelna Izba Kontroli sprawdziła jak działał JPK od momentu jego wprowadzenia i czy spełnił swoją rolę. Wskazano obszary wymagające poprawy. Izba przeprowadziła też ankietę wśród przedsiębiorców, którzy ocenili funkcjonowanie JPK.

Kilkanaście lat temu na jeden sklep spożywczy przypadało trzech pracowników ochrony. Dzisiaj jeden pracownik jest przydzielany dynamicznie do trzech sklepów. Działania współczesnej ochrony wspierają rozwiązania techniczne, analiza napływających w trybie...

Zmiany podatkowe obejmują między innymi wprowadzenie tzw. białej listy podatników, czyli wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Lista funkcjonuje od pierwszego września br....

Odejście wspólnika ze spółki komandytowej jest spowodowane najczęściej pobudkami ekonomicznymi, biznesowymi bądź konfliktem pomiędzy wspólnikami. Na co należy zwrócić uwagę, kiedy znajdziemy się w sytuacji, gdy wspólnicy się rozstają.

Coraz więcej organizacji ma problem z kontrolowaniem dostępu do danych szczególnie chronionych, niezależnie czy jest to know how, czy dane osobowe. Spora część organizacji stara się zabezpieczać poszczególne obiekty lub pomieszczenia. Duża ich część wdraża...

MF informuje, że obowiązek zapłaty na rachunek wskazany na wykazie podatników VAT wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 roku. Dopiero od tego dnia podatnik, podczas zapłaty na rachunek spoza wykazu, musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami w podatku...

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez indywidualne osoby fizyczne lub w formie spółek prawa handlowego wiąże się ze znacznymi obciążeniami podatkowymi. Z uwagi na wysokie podatki wiążące się z prowadzeniem działalności gospodarczej w takich...

Kradzieże dokonywane przez pracowników to problem realny w wielu firmach, które korzystają z magazynów do przechowywania i przenoszenia wielu towarów o różnej wartości.

Nie można się zgodzić z pojawiającym się w doktrynie poglądem, że negocjowanie umów jest czynnością faktyczną podejmowaną w zamiarze uwieńczenia ich czynnością prawną, tj. zawarciem umowy, co następuje z mocy ustawy, bez konieczności sporządzania dokumentu...

Co zawiera wykaz podatników VAT, jak sprawdzać kontrahenta i kiedy trzeba to zrobić, dlaczego niektórych rachunków nie ma na białej liście i co w takich sytuacjach można zrobić.

Na polskim rynku pracy nadal pokutuje przeświadczenie, że powinno się pracować w pełnym wymiarze godzin i z pełnym pakietem ZUS-owskim. Z takim podejściem większość firm nadal oddaje spory haracz państwu, gdy tymczasem pieniądze mogłyby iść bezpośrednio do...

Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma szczególnie istotne znaczenie w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorców, takich jak wnoszenie aportów do spółek oraz podział spółek.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), czyli split payment, polega na tym, że płatność za towar lub usługę zrealizowaną przez nabywcę specjalnym przelewem – tzw. komunikatem przelewu, nie trafia w całości na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę...

13 października otworzony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obejmuje on dane o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych, które sprawują kontrolę nad spółką. W założeniu rejestr ma pomóc w przeciwdziałaniu praniu...

Kodeks spółek handlowych dokładnie precyzuje kto może pełnić funkcję członka zarządu w spółkach kapitałowych. Szczególne wymagania personalne wobec osób mających w przyszłości pełnić funkcje członków zarządu, a także członków rad nadzorczych, komisji...

Jak wynika z zapowiedzi ze strony rządu próg wyznaczający możliwość skorzystania z uprawnienia do opłacania proporcjonalnych składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli obecnie tzw. „małego ZUS-u”, będzie określony dodatkowo dochodem, a nie – jak...

Od 1 października 2019 r. podstawowa stawka podatku dochodowego (PIT) wynosi 17 procent. Jednocześnie rosną ‒ co najmniej dwukrotnie ‒ pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Kwestia sposobu wyboru członka zarządu została uregulowana w art. 201 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej k.s.h.). Przedmiotowy przepis mówi o tym, że członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba, że...

Z dniem 13 października 2019 roku, na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, weszły w życie przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”)...

Firmy świadczące usługi ochrony z natury rzeczy skupiają swoją uwagę na ochronie, a więc podejmowaniu działań zabezpieczających ludzi i mienie. Również z natury rzeczy ich największym rynkiem są klienci, u których – przepraszam za kolokwializm – ukraść można...

Uprawnieni do korzystania z Małego ZUS-u w dotychczasowej formule powinni zgłosić chęć korzystania z tej ulgi do 8 stycznia 2020 roku. Następnie - od 1 lutego - będą mogli opłacać składki w ramach Małego ZUS-u Plus, który tego dnia wejdzie w życie.

Główni gracze w branży security rywalizują, tworząc własne procesory (układy scalone specjalizowane, chipsety) przystosowane do wymagań sztucznej inteligencji.

Wiele napisano na temat zagrożeń jakie niesie dla tradycyjnych modeli biznesowych automatyzacja i sztuczna inteligencja. Wiele z artykułów skupia się na szczegółach technicznych różnych produktów lub przedstawia perspektywę końca świata. Jako lider biznesu...

Wydawać by się mogło, że w dobie nowoczesnych technologii, coraz skuteczniejszych systemów monitoringu wizyjnego, zarządzania dostępem, rozwiązań utrudniających dokonanie napadu czy włamania tradycyjne zagrożenia są tematem powieści kryminalnych czy filmów...

W 2020 r. HR bardziej niż kiedykolwiek wcześniej skoncentruje się na jednostce. Zaoferuje jej spersonalizowane etapy rekrutacji, okaże życzliwość i dbałość o zdrowie, a także będzie dążył do likwidacji różnic wynikających z płci lub ras. Firmy postawią na...

Z pewnym smutkiem, ale również poczuciem dobrze spełnionego zadania dzielimy się z państwem ostatnim już fragmentem naszej opowieści o miejskiej dżungli. Inspiracją cyklu była książka Jacka Pałkiewicza „Dżungla miasta – klucz do bezpieczeństwa”. W trakcie...

Kluczowym celem działalności instytucji finansowej jest świadczenie na rzecz klienta usług finansowych. Klienci powierzają tam swoje oszczędności, są to zatem instytucje zaufania publicznego. Aby zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa, budzący jednocześnie...

Przedsiębiorcy, zwłaszcza z grupy średnich i małych przedsiębiorstw (MŚP), w dobie obecnie dostępnych możliwości decydują się na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych planowanych przez nich przedsięwzięć. Po spełnieniu warunków wskazanych w...