Nastąpiła aktualizacja Portalu Biznesbezprzerwy.pl
Prosimy o przeładowanie strony w celu prawidłowego załadowania serwisu
Przeładuj stronę
Platforma wspierania bezpieczeństwa
i budowania odporności przedsiębiorstw
Filtr wyszukiwania
Szukaj w:
Filtrowanie szkoleń
Strefa Szkoleń i Doradztwa
Rodzaj szkolenia:
Kraj:
Miasto:
Termin:
od do

Brak wyników dla podanej frazy

Czy nie ma błędów we frazie?
Wpisz inne słowa kluczowe lub skorzystaj z kategorii zagadnień

Wszystkie pozycje autora a&s Polska

Żyjemy w XXI wieku niesieni informacyjną III falą rozwoju społecznego, której podstawowymi atrybutami są cyfryzacja wiedzy i informatyzacja systemów przetwarzania, jako wsparcie dalszego rozwoju i doskonalenia człowieka. A jak on sam się w tym wszystkim...

Rynek ochrony w Polsce jest bardzo rozdrobniony. Wynika to m.in. z tego, iż wiele firm powstało pod kątem konkretnego klienta. Oferowanie usług o nieodpowiedniej jakości przy silnej konkurencji powoduje, że część z przedsiębiorstw pozostaje podmiotami...

12 września 2017 roku Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło do publicznej dyskusji projekt Nowej Ustawy ODO.

Likwidacja Pionu Ochrony Informacji Niejawnych lub tylko stanowiska Pełnomocnika Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnych [POIN] – samodzielnego stanowiska pracy – nie jest możliwa z dnia na dzień, zarówno w sensie prawnym, jak i faktycznym. Niekiedy próbują...

Wprowadzanie zmian wynikających z wdrażania RODO do polskiego porządku prawnego to proces ciągle trwający, poddawany modyfikacjom stosownie do rozwiązań sektorowych i uzupełniany o nowe doświadczenia wynikające ze szczegółowych branżowych analiz.

Solidny system kontroli dostępu jest istotnym elementem każdej organizacji, jednak z różnych powodów często jest on łatwy do sforsowania. Podczas tegorocznych targów ISC West w Las Vegas Valerie Thomas, Executive Security Consultant w firmie Securicon...

W serwisach na całym świecie pojawiła się niedawno informacja o tym, że tysiące plików zawierających informacje o żołnierzach i tajnych agentach służb specjalnych Stanów Zjednoczonych wyciekły w nieznanych okolicznościach. Znaleziono je na niezabezpieczonym...

Żyjemy i prowadzimy działalność gospodarczą w kraju mającym specyficzne doświadczenia usprawiedliwiające niestety wciąż obecne przyzwolenie dla czynów nieetycznych, a nawet karalnych. Przez wiele lat w Polsce nie kradło się, ale „załatwiało”, „organizowało”...

Jak zauważają specjaliści, istnieje grupa ludzi, która praktycznie nie ma szans na ewakuację w razie pożaru. Są to osoby niepełnosprawne, w szczególności fizycznie. Co warto wiedzieć i na co zwracać uwagę, by umożliwić im sprawne opuszczenie zagrożonych...

Każdy, kto miał styczność z zarządzaniem ciągłością działania (Business Continuity Management – BCM), jako fundament poznania i zrozumienia kluczowych elementów wskaże tzw. analizę wpływu zdarzenia lub analizę wpływu na działalność (Business Impact Analysis –...

W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań tak sprecyzowanych problemów i dylematów handlowcy sięgają po coraz bardziej wyrafinowane formy zabezpieczania swojego majątku, rzadko czekając na prognozowane zmiany, których świadomość przede wszystkim muszą mieć osoby...

Internet Rzeczy (IoT) wywołał niemałe zamieszanie i przyspieszył rozwój wielu branż. Raporty czołowych firm badawczych pokazują, że szybko rosną wydatki i przychody związane z IoT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Chiny i Stany Zjednoczone to kolejne duże...

W miastach w Polsce mieszka ponad 23 mln ludzi, gęstość zaludnienia w nich natomiast przekracza 1000 osób na km2. Społeczność miejska jest bardziej narażona na zagrożenia o charakterze masowym: wydarzenia związane z materiałem wybuchowym czy groźby jego...

Przy omawianiu koncepcji działania miasta typu smart city szczególną uwagę należy zwrócić na jego krytyczne systemy składowe. Integracja systemów zarządzania miastem przyszłości stwarza nowe zagrożenia, co może przełożyć się na bezpieczeństwo całego miasta.

Cieszą informacje o polskich firmach, które biznesową aktywność przenoszą do innych krajów, często odległych prawnie i kulturowo od standardów europejskich. Inwestują tam dziesiątki, a nawet setki milionów złotych, często zapominając jednak o podstawowych...

Co sprawia, że jedne przedsiębiorstwa przechodzą przez kryzysy i klęski żywiołowe niemal nietknięte, podczas gdy inne w tych samych warunkach walczą o przetrwanie?

Normalizacja międzynarodowa dotycząca infrastruktury krytycznej jest prowadzona przez Komitety Techniczne ISO, głównie przez ISO/TC 292 oraz w mniejszym zakresie przez ISO/TC 262, ISO/TC 251 i ISO/TC 223. W kraju współpraca z tymi komitetami jest zadaniem PKN...

Incydenty komputerowe i działanie hakerów kojarzą się zazwyczaj z atakami na komputery osobiste, strony internetowe i ewentualnie na systemy niektórych przedsiębiorstw: banków, sklepów internetowych czy firm medycznych. Mają one na celu przede wszystkim...

Coraz więcej mówi się o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej. To dobry symptom, bo choć odgrywa ona kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli, to w wielu przypadkach poziom jej ochrony jest daleki od założeń.

Rok 2016 uświadomił wszystkim, że cyberzagrożenia przestały być zjawiskiem odległym, które bezpośrednio nas nie dotyczy. Był pełen doniesień dotyczących cyberataków. Serwis Yahoo w grudniu 2016 r. przyznał się do wycieku danych miliarda użytkowników, ataki...

Rozwój Internetu Rzeczy sprawia, że do operatorów systemów zabezpieczeń dociera coraz więcej danych, które wymagają odfiltrowania. Producenci systemów zarządzania obrazem (Video Management Systems – VMS) intensywnie pracują nad tym, aby ich VMS nie tylko...

Dzisiaj oszuści potrafią wcielić się w przedstawicieli różnych profesji i firm, do realizacji swoich planów wykorzystując pośpiech i obciążenie pracą potencjalnych ofiar. Mogą się także podszyć pod każdego z nas, oszukując naszych kontrahentów i pracowników....

Autor odnosi się do groźnych skutków kradzieży oraz fałszowania tożsamości osób fizycznych i prawnych w działalności przedsiębiorcy zajmującego się ochroną osób i mienia oraz systemami alarmowymi. Wskazuje na różne zdarzenia, a także omawia ich potencjalne...

Cyberdefilada ruszyła na całego. Rynek ciągle nienasycony literaturą omawiającą dobre praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa domaga się kolejnych informacji. Działalność marketingowa firm z branży security pokazuje, jak istotna to pozycja w portfolio...

Nowe technologie mogą być pomocne w zapobieganiu i wykrywaniu kradzieży własności intelektualnej i mienia firmy, zwiększaniu produktywności pracowników oraz ochrony danych osobowych, za którą odpowiedzialność ponosi sprawujący kontrolę. Stawia jednak poważne...

Korupcja jest tematem wielu dyskusji w różnych gremiach. Słowo to pada ostatnio zdecydowanie częściej w związku z tym, iż po kilku turach konsultacji społecznych, podczas których zgłoszono około 1000 szczegółowych uwag, opinii i propozycji, 12 grudnia 2017 r....

Innowacyjność jest zjawiskiem złożonym, opisywanym z różnych punktów widzenia. Poświęcono jej wiele publikacji, książek i konferencji. Poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie postawione w tytule tego artykułu zaczęto się poważnie zajmować stosunkowo niedawno....

Handel w sieci jest najszybciej rozwijającą się gałęzią i powoli, lecz sukcesywnie wypiera jego tradycyjną formę.

Historia, która wydarzyła się w jednej z firm, miała duży wpływ na moją przyszłość zawodową. Zostałem szefem działu handlowego i miałem sprzedawać usługi. Nie jest istotna ani nazwa firmy, ani czas tego wydarzenia. Zostałem specjalistą od wyłudzeń, wcześniej...

Ugrupowania terrorystyczne stosują różne metody w celu przesłania do opinii publicznej ideologicznej lub religijnej wiadomości charakteryzującej się stosowaniem przemocy, zniszczeniami, paniką i strachem. Poprzez współczesne zagrożenia asymetryczne i...

Po pierwsze rynek security nie lubi podobno ludzi z przypadku. Po drugie trzeba gdzieś zdobyć pierwsze szlify i doświadczenie. Po trzecie kim tak naprawdę jest security manager – czy osobą zarządzającą bezpieczeństwem fizycznym w dużej korporacji, czy może...

Żyjemy w czasach konsumpcjonizmu, czego efektem jest m.in. stale zwiększająca się liczba wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych, tzw. galerii handlowych. Centra handlowe są otwierane nawet w małych miastach.

Nie tylko w relacjach rodzinnych dochodzi do spięć – czasami z błahych, czasami z poważnych powodów. Również firmy doświadczają nieporozumień, które w wyniku kłótni właścicieli czy osób zarządzających przekształcają się w kryzys. Co więcej, każda firma może...

Kilkanaście lat temu przedsiębiorstwa posiadały hermetyczne systemy informatyczne, w większości mające własną, odseparowaną sieć. Były więc mniej podatne na działania związane z pozyskaniem danych przez osoby nieuprawnione. W dobie wszechobecnej...

Czy stali użytkownicy budynku znają obiekt i to, co się w nim dzieje w przypadku wystąpienia pożaru? Pytanie nie jest bezpodstawne, gdyż im budynek wyższy, nowszy i bardziej zaawansowany technologicznie, tym więcej może nas zaskoczyć…

Dbanie o bezpieczeństwo jest priorytetem każdego zarządcy budynku, dlatego wdrożenie systemu zabezpieczeń technicznych i systemu ochrony życia w obiektach komercyjnych nie podlega dyskusji. Ponadto odgrywają one istotną rolę w zwiększaniu „inteligencji”...

Wejście w życie rozporządzenia RODO spowodowało, że ochrona danych osobowych i prywatności stała się głównym tematem w branży security. W całym łańcuchu dostaw odchodzi się od podejścia silosowego (działowego) zarządzania informacją na rzecz większej...

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego...

W nowych normach europejskich (EN) dotyczących budowy i wytycznych stosowania elektronicznych systemów kontroli dostępu (ESKD) funkcjonalności realizowane przez systemy i ich części składowe mają określone cztery stopnie zabezpieczenia (security grade).

Współczesne firmy, tworząc działy wspomagające, kierują się głównie kryteriami merytorycznymi – skupiają się na tym, by nowy organizm wspierał ich główny przedmiot działania. W firmach produkcyjnych działy wspomagające będą się koncentrowały na zapewnieniu...

Cofnijmy się do 2006 roku, kiedy to Felipe Calderón, ówczesny prezydent Meksyku, wypowiedział wojnę kartelom narkotykowym. Dla dziennikarzy na całym świecie najważniejsze były spektakularne akcje policji i meksykańskich jednostek specjalnych, które rozpętały...

Koncesjonowane firmy ochrony, zabezpieczając obiekty przemysłowe, z założenia chronią osoby i mienie. Tak stanowi prawo, w szczególności Ustawa o ochronie osób i mienia. Praktyka jest jednak inna, gdyż chroniąc obiekty przemysłowe, firmy stawiają czoła...

W obliczu agresywnej konkurencji w sektorze przemysłowym fabryki i zakłady produkcyjne starają się podnieść wydajność i ograniczyć przestoje do minimum. Zarządzający produkcją mogą dziś korzystać z Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT – Industrial Internet of...

Cyberprzestrzeń stała się obszarem działania organizacji sektora prywatnego równie ważnym jak płaszczyzna materialna. Równolegle podejmowane działania w rzeczywistości materialnej i wirtualnej są traktowane jako powiązane i niezbędne obszary działania...

Co oznacza centralne zarządzanie bezpieczeństwem organizacji? Przygotowując firmę do tego procesu, trzeba brać pod uwagę wiele czynników, by czerpać korzyści z takiej formy funkcjonowania, unikając przy tym jej negatywnych aspektów.

Myśląc o współczesnych miastach, zwłaszcza metropoliach, trudno o lepszą nazwę niż „dżungla”. Określenia typu „betonowa dżungla” zazwyczaj sugerują siłę, dynamikę, czasami drapieżność i tempo życia w mieście. W tym kontekście porównanie do dżungli jest...

Nie trzeba nikogo przekonywać, że transmisja jest kluczowym elementem zapewniającym prawidłowe działanie systemów dozoru wizyjnego w dużych obiektach. Z tego względu wybór odpowiednich urządzeń do transmisji nabiera szczególnego znaczenia. Wraz z postępem...

W dzisiejszych cyfrowych czasach to nie przedmioty materialne stanowią dla przedsiębiorstw największą wartość. W tej hierarchii coraz częściej na jej szczycie znajdują się dane takie jak tajemnice przedsiębiorstwa, bazy klientów lub – w przypadku zakładów...

Dostępne na rynku kamery czy elementy kontroli dostępu działające w ramach IoT najczęściej łączą się między sobą za pomocą sieci Wi-Fi lub Bluetooth. Takie rozwiązanie sprawdza się na niewielkim obszarze (np. firma) oraz – ze względu na relatywnie duże...

Nasila się zjawisko nadużyć na rynku finansowym. Każdy z respondentów tegorocznego badania „Nadużycia w sektorze finansowym”, przeprowadzonego przez EY i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), został w minionych 12 miesiącach dotknięty większą liczbą...

Szybko dokonujące się zmiany cywilizacyjne i rozwój nowoczesnych technologii spowodowały, że niemal wszystkie sfery życia ogarnęło cyfrowe tsunami. Otwarty Internet usunął bariery między państwami, społecznościami i obywatelami, pozwalając na wymianę...

Zapewnienie wczesnego wykrycia pożaru, przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji i zminimalizowanie liczby fałszywych alarmów w hotelach to podstawowe wyzwania, jakie stoją przed projektantami systemu sygnalizacji pożarowej. Właściwie wykonana integracja systemu...

To drugi z serii artykułów o bezpieczeństwie. Inspiracji do powstania cyklu dostarczył poradnik Jacka Pałkiewicza Dżungla miasta. Klucz do bezpieczeństwa. Na łamach „a&s Polska” partneruje mu wieloletni praktyk zarządzania bezpieczeństwem Jacek Tyburek....

W ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i w Europie nastąpiło wyraźne ożywienie gospodarcze, co jest pozytywnym zjawiskiem z punktu widzenia ekonomii. Wpłynęło ono również na gwałtowny wzrost liczby firm spedycyjnych, logistyki kontraktowej oraz firm i usług...

To trzeci z serii artykułów o bezpieczeństwie. Inspiracji do powstania cyklu dostarczył poradnik Dżungla miasta. Klucz do bezpieczeństwa autorstwa Jacka Pałkiewicza, któremu partneruje wieloletni praktyk zarządzania bezpieczeństwem – Jacek Tyburek. Materiał...

Nie ma takiego biznesu, w którym nie trafi się na nieuczciwych kontrahentów albo zwykłych oszustów. Branża transportowa i logistyka nie są tu wyjątkiem. Według różnych raportów i badań znajduje się ona na celowniku oszustów na ósmej pozycji, pomiędzy...

Logistyka jest elementem, bez którego trudno sobie dzisiaj wyobrazić funkcjonowanie organizacji biznesowych. Bez sprawnej logistyki niemożliwe jest także efektywne zarządzanie kryzysowe.

Polacy coraz bardziej mobilni, ale mało świadomi zagrożeń. Nowoczesne technologie zmieniają zarówno Polskę, jak i całą naszą cywilizację. Integracja cyfrowa stała się już zjawiskiem powszechnym, a jeszcze nie tak dawno telefon przewodowy był szczytem...

Cisco zaprezentowało piątą edycję rocznego raportu CISO Benchmark Study 2019. W badaniu wzięło udział ponad 3000 specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa z 18 krajów świata. Respondenci jako priorytety wskazali konsolidację dostawców rozwiązań cybersec...

Asystentka, najlepszy menedżer, zaufany pracownik, nowa stażystka, handlowiec, kierowca – każdy może działać na rzecz twojej konkurencji. Działać przeciwko tobie i twojej firmie. Jeśli się nie bronisz, jeśli temu nie przeciwdziałasz, wiele tracisz. Może...

Użytkownicy oczekują większej wygody i poczucia bezpieczeństwa, dlatego zastosowanie nowych technologii na rynku kontroli dostępu powinno rosnąć. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Memoori, światowy rynek produktów kontroli dostępu w 2018 roku...

Wzrost zagrożenia terroryzmem powoduje, że rynek ochrony obwodowej (perymetrycznej) rozwija się w szybszym tempie. Nowe technologie oferują operatorom security coraz skuteczniejszą detekcję.

Infrastruktura krytyczna to pojęcie dość powszechne. Należą do niej obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a...

Bezpieczeństwo to proces wpływający na podstawową działalność operacyjną organizacji. Po czym poznać, że system bezpieczeństwa w firmie ma wysoki poziom albo na jakim jest poziomie?

Polski rynek usług ochrony doczekał się wielu opracowań. Zgodnie z opinią firmy doradczej Deloitte w 2017 roku osiągnął on wartość 10,12 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 13% r./r. W następnych latach będzie rósł w tempie ok. 3% rocznie, by w 2021 roku...

Zbliża się czas urlopów, podczas których pracujący przez cały rok pracownicy wreszcie oddadzą się błogiemu lenistwu. Wyjazdy na zasłużony wypoczynek otwierają też gorący sezon oszustom. Czyhają oni na nieostrożnych, działających w pośpiechu, łaknących...

Szybkie przemiany cywilizacyjne ostatnich lat i rozwój nowoczesnych technologii spowodowały, że ziemię ogarnęło prawdziwe cyfrowe tsunami. Cyberintegracja stała się tak powszechnym zjawiskiem, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy...

Rozważania na temat polityki loss prevention w przedsiębiorstwie handlowym należy rozpocząć od ustalenia, czym właściwie jest loss prevention, czyli zapobieganie stratom. Odpowiedź na to pytanie nie jest ani prosta, ani tym bardziej oczywista. Definicje tego...

Zakup usług z zakresu bezpieczeństwa na polskim rynku często sprowadza się do wypełnienia tabelki ograniczonej do dwóch okienek, np. liczba roboczogodzin i stawka za roboczogodzinę. Taki schemat zakupowy wpływa bezpośrednio na postępującą degradację...

W lipcowo-sierpniowym wydaniu amerykańskiego „Harvard Business Review” ukazał się artykuł analizujący ostatnie największe skandale w handlu pod kątem nieetycznych, oszukańczych praktyk biznesowych i wnioski czy przyniosły korzyści biznesowi i sprawcom...

Przy tworzeniu koncepcji bezpieczeństwa pożarowego, szczególnie w zakresie zapewnienia bezpiecznej ewakuacji osób w sytuacji zagrożenia dla obiektu handlowego, należy wziąć pod uwagę jego funkcjonowanie podczas codziennego użytkownika oraz fakt przebywania w...

Kilkanaście lat temu na jeden sklep spożywczy przypadało trzech pracowników ochrony. Dzisiaj jeden pracownik jest przydzielany dynamicznie do trzech sklepów. Działania współczesnej ochrony wspierają rozwiązania techniczne, analiza napływających w trybie...

Coraz więcej organizacji ma problem z kontrolowaniem dostępu do danych szczególnie chronionych, niezależnie czy jest to know how, czy dane osobowe. Spora część organizacji stara się zabezpieczać poszczególne obiekty lub pomieszczenia. Duża ich część wdraża...

Kradzieże dokonywane przez pracowników to problem realny w wielu firmach, które korzystają z magazynów do przechowywania i przenoszenia wielu towarów o różnej wartości.

Firmy świadczące usługi ochrony z natury rzeczy skupiają swoją uwagę na ochronie, a więc podejmowaniu działań zabezpieczających ludzi i mienie. Również z natury rzeczy ich największym rynkiem są klienci, u których – przepraszam za kolokwializm – ukraść można...

Główni gracze w branży security rywalizują, tworząc własne procesory (układy scalone specjalizowane, chipsety) przystosowane do wymagań sztucznej inteligencji.

Wydawać by się mogło, że w dobie nowoczesnych technologii, coraz skuteczniejszych systemów monitoringu wizyjnego, zarządzania dostępem, rozwiązań utrudniających dokonanie napadu czy włamania tradycyjne zagrożenia są tematem powieści kryminalnych czy filmów...

Z pewnym smutkiem, ale również poczuciem dobrze spełnionego zadania dzielimy się z państwem ostatnim już fragmentem naszej opowieści o miejskiej dżungli. Inspiracją cyklu była książka Jacka Pałkiewicza „Dżungla miasta – klucz do bezpieczeństwa”. W trakcie...

Kluczowym celem działalności instytucji finansowej jest świadczenie na rzecz klienta usług finansowych. Klienci powierzają tam swoje oszczędności, są to zatem instytucje zaufania publicznego. Aby zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa, budzący jednocześnie...